thumbnail
thumbnail

Locatiemanager opvanglocatie

Purmerend

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€85
32 - 36 Noord-Holland

Begindatum:

12 jun 2023

Einddatum:

-

Uren per week:

32 - 36

Publicatiedatum:

17 mei 2023

Organisatie
Voor Purmerend werken is bijzonder, want wij werken doorlopend voor de opgave buiten. Dat betekent dat we goed in de gaten houden hoe het met onze inwoners en ondernemers gaat. Dit vraagt empathie en het vermogen om goed te kunnen verbinden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je omgeving en je collega’s vinden we belangrijk.

Opdracht
Vanuit de gemeente Purmerend organiseren we naast onze reguliere taken ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit doen we in samenwerking met maatschappelijke organisaties en landelijke/lokale vrijwilligersorganisaties. Op dit moment maken we gebruik van diverse locaties binnen onze gemeente om deze opvang te realiseren. Om de coördinatie en afstemming met betrekking tot dit project goed te kunnen begeleiden zijn we op zoek naar een Locatiemanager.

Als Locatiemanager ben jij het aanspreekpunt voor 2 van onze opvanglocaties van een opvanglocatie en verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken. Je creëert een omgeving waarin de Oekraïense vluchtelingen zo humaan en waardig mogelijk worden opgevangen zonder daarbij te hospitaliseren maar juist mét eigen regie voor de ontheemden. Je coördineert de werkzaamheden binnen de opvanglocaties en signaleert aandachtspunten. Je hebt ervaring en een duidelijke visie in het vormgeven van kwalitatieve opvang en neemt verantwoordelijkheid om de opvang steeds aan te laten sluiten bij de veranderende omstandigheden. Jouw werkzaamheden zijn uiteenlopend en hebben te maken met locatie- en voorraadbeheer, veiligheid, (interne) communicatie, crisismanagement, conflictbemiddeling en het welzijn van inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten. Hierbij werk je samen met diverse werkgroepen binnen de gemeente op het gebied van onderwijs, sport, zorg, werk en inkomen. Ook draag je zorg voor de verbinding met externe partners zoals politie, brandweer, catering- en schoonmaakbedrijven etc. Je werkt samen met een andere locatiemanager die verantwoordelijk is voor andere locaties en stuurt het team van medewerkers aan.

We zijn op zoek naar een collega met een daadkrachtige en flexibele instelling die snel kan schakelen tussen verschillende coördinerende, leidinggevende, en operationele taken. 

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van €85,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Beschikbaar vanaf 12 juni 2023 voor minimaal 32 uur per week.

 Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het coördineren, opzetten of aansturen van sociale projecten (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
5. Aantoonbare leidinggevende ervaring (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in een omgeving met (nood) opvang met minimaal 125 opvangplaatsen (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
7. Beschikt over een geldige BHV certificering (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt ervaring met coördinerende en/of projectleiderswerkzaamheden;
 • Je toont daadkracht en leiderschap;
 • Je kunt snel schakelen en organiseren;
 • Beheersing van gesprekstechnieken en interculturele communicatie;
 • Goede mondelinge beheersing van de Engelse taal;
 • Je werkt en bent verbindend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 1 juni 2023 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 25 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 30 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Leya Schoonderwoerd via 06 43 60 79 99 of per mail via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Locatiemanager opvanglocatie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.