thumbnail
thumbnail

Jeugd en Gezinshulpverlener (PGB)

Purmerend

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
20 tot 36 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

20 tot 36

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier” onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Het Maatschappelijk Domein staat voor, achter en naast de inwoners van Purmerend en Beemster. En houdt zich bezig met zaken die de inwoner direct raakt. Onze opgave is de zaken zo te organiseren dat inwoners zich geholpen en gehoord voelen. Als domein zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Binnen het Maatschappelijk Domein zijn we voor team Jeugd op zoek naar een energieke Jeugd en Gezinshulpverlener / Indicatiesteller PGB.

Als Jeugd en Gezinshulpverlener en PGB indicatiesteller, ben je onder andere verantwoordelijk voor de PBG's voor 18-. Je analyseert hierbij wat er nodig is, waar iemand recht op heeft en welke aantal uren hierbij passend is. Je controleert dit en ook voor de berekeningen draai jij je hand niet om. Je zorgt ervoor dat alles juridisch klopt en onderbouwd is.

Wat ga je nog meer doen?

 • Beoordelen van sociaal medische indicaties;

 • Indicaties stellen van aanvragen m.b.t. de Jeugdwet, zowel in zorg in natura als in PGB;

 • Toetst aan de jeugdwet en verordening Jeugdhulp en stelt de beschikking op;

 • Handelen binnen crisissituaties;

 • Inwoners stimuleren op eigen benen te participeren in de samenleving;

 • Behandelen van aanvragen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de contractmanagers en indien nodig andere zorgverleners binnen de keten;

 • Deelname aan verschillende casuïstiek- en overleg momenten.

Binnen het team zoeken wij een nieuwe collega die punitiviteit en een pro actieve houding meeneemt. Dit voor zowel de organisatie maar vooral voor de kinderen/jongeren. Je bent geduldig, vasthouden en een moeilijk gesprek voeren, dat kan jij!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van jeugd-en gezinshulp binnen een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Aantoonbare werkervaring met regievoering;
4. Aantoonbare werkervaring met PGB;
5. Een geldige SKJ-registratie (noteer SKJ-nummer en geldigheidsduur in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van jeugdzorg bij een gemeente (40 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als indicatiesteller PGB binnen de jeugdwet (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met gezinssystemen (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Beschikbaar per uiterlijk 1 mei 2024  (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit een onafhankelijk oordeel;

 • Je bent positief, pragmatisch en toont daadkracht;

 • Je bent analytisch en communicatief sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do - Vrij.

Aanwezigheid op het Stadhuis is gewenst, werkdagen in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 9 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 april 2024, 09.00 uur Tot die tijd kunt u reageren.  

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Jeugd en Gezinshulpverlener (PGB) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.