thumbnail
Senior Communicatieadviseur Stikstof

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Communicatie
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Utrecht

Publicatiedatum:

07-05-2022

Sluitingsdatum:

17-05-2022

Begindatum:

01-07-2022

Einddatum:

30-06-2023

Uren per week:

36
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.
De adviseur houdt zich bezig met de communicatie rondom het programma, de omgevingscommunicatie ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak, maar ook met de mogelijke opdrachtverlening aan partijen die deels werkzaamheden uit kunnen gaan voeren. Je hebt vanuit jouw rol een belangrijke initiërende en aanjagende rol, en omdat we werken met relatief kleine teams wordt verwacht dat je niet alleen adviseert, maar ook zelf de handen uit de mouwen steekt.
Je geeft advies aan en begeleidt de inhoudelijk verantwoordelijke collega’s in het bepalen van de communicatieve opgaven. Als senior communicatieadviseur houd je overzicht en bepaal en bewaak je onze lange termijn doelen en -strategieën. Ook schrijf je verhalen die het werk van de provincie in het Stikstofdossier zichtbaar maken.
ben je het eerste aanspreekpunt binnen het programma Aanpak Stikstof voor interne en externe partijen m.b.t. communicatie;
  • stel je een communicatiestrategie voor de gebiedsgerichte aanpak op, dan wel bewaakt en actualiseert deze, inclusief een kernboodschap en uitvoeringsplan;
  • stemt af met de interne stakeholders van andere majeure opgaven en programma’s;
  • signaleer je kansen en mogelijkheden op het gebied van de positionering van de regio Utrecht en de provincie rondom de stikstof opgave en vertaalt deze naar concrete (online) communicatieacties;
  • onderhoud je contact met de communicatiemedewerkers van verschillende partners en stakeholders over de communicatie bij projecten en bijeenkomsten;
  • geef je communicatieadvies en bied je communicatieve ondersteuning bij alle aan Stikstof gerelateerde activiteiten en bijeenkomsten van de provincie Utrecht en adviseer je het programmateam over het maken van diverse producten zoals presentaties, nieuwsbrieven etc.
  • schrijf je concept persberichten en ondersteun je de woordvoerder van de bestuurder bij de beantwoording van persvragen;
  • houd je de website actueel en schrijf je teksten voor social media;
  • diverse werkzaamheden, zoals het actueel houden en delen van de communicatiekalender, en het bijhouden van een media-overzicht.