thumbnail
Senior beleidsadviseur grondzaken

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Utrecht

Publicatiedatum:

16-06-2022

Sluitingsdatum:

30-06-2022

Begindatum:

01-08-2022

Einddatum:

30-11-2022

Uren per week:

24
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.


Vanuit het domein Landelijke leefomgeving dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Stikstof, Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Het team Grondzaken en Bedrijfsvoering bestaat uit het cluster Grondzaken van elf medewerkers, en het cluster Bedrijfsvoering, waar tien collega’s deel van uitmaken. Het cluster Grondzaken, waarin jij zal komen te werken, komt in actie als er grond en opstallen verworven, vervreemd of tijdelijk beheerd moet worden om de provinciale doelen te realiseren en provincietaken uit te voeren. Het team adviseert bij elk project over de grondstrategie. Na vaststelling van het projectbesluit en de daarbij behorende grondstrategie levert team Grondzaken en Bedrijfsvoering het project de benodigde expertise en capaciteit om de gekozen grondinstrumenten toe te passen. Naast de adviserende en ondersteunende rol in de opgaven en programma’s van de provincie, beheert team Grondzaken en Bedrijfsvoering de gronden en opstallen in eigendom van de provincie.

Wat ga je doen?
In 2020 is de nota grondbeleid van de provincie Utrecht vastgesteld. Als vervolg hierop wordt gewerkt aan drie beleidsdocumenten: grondbank, grondstrategie stikstof en grondstrategie bodemdaling. Deze drie bouwstenen zijn nodig om de doelen te kunnen bereiken binnen de verschillende programma’s. Als senior beleidsadviseur grondzaken schrijf jij deze beleidsdocumenten samen met stakeholders uit het veld en het team grondzaken en de interne programma’s. Daarbij maak je vertaling van het strategische programma naar de uitvoering van grondzaken in de praktijk.
Zodra deze documenten zijn vastgesteld gaan wij de huidige nota grondbeleid actualiseren. Hierin heb jij een voortrekkende rol om de verschillende ontwikkelingen op het terrein van grondzaken weer te laten passen binnen het grondbeleid.
 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior beleidsadviseur grondzaken die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.