thumbnail
thumbnail

Coordinator versnelling woningbouw regio Amersfoort

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32-40 Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 feb 2025

Uren per week:

32-40

Publicatiedatum:

10 jul 2024

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Domein Stedelijke Leefomgeving
Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals de Omgevingswet/visie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Versnelling Woningbouw, Gezonde Leefomgeving en Energietransitie.

Het programma Versnelling Woningbouw valt onder het nieuw te vormen team Volkshuisvesting.

Jouw speelveld: de context
De woningbouwopgave in de provincie Utrecht is groot; elk jaar willen we 10.000 toekomstbestendige woningen toevoegen. Het belangrijkste vraagstuk op het gebied van wonen in onze provincie blijft hoe we kunnen zorgen voor een voldoende woningaanbod dat aansluit op de vraag. Dit alles in een tijd waarin we te maken hebben met de gevolgen van onder meer netcongestie, gestegen bouwkosten en beschikbaarheid van voldoende goed opgeleid personeel in de bouw en bij de overheid. Extra inspanningen zijn nodig. Met het Rijk, gemeenten en corporaties hebben we drie regionale Woondeals ondertekend. Hierin worden afspraken gemaakt over de aantallen woningen die gerealiseerd gaan worden, de prijscategorieën waar deze woningen in moeten vallen en de duurzaamheid van de woningen. In alle drie de woondealregio’s zijn Versnellingstafels actief, waaraan de woondealpartners met marktpartijen concrete knelpunten bespreken en aanpakken. Met het Rijk voeren we gesprekken over de actualisering van de Woondeals om rekening te houden met de actuele woningbehoefte onder alle woningzoekenden.

Meer informatie over het programma vind je op onze website www.versnellingwoningbouw.nl.

De opdracht
Jij bent een gedreven, doortastende netwerken die een stevige bijdrage wil leveren aan deze uitdagende opgave als coördinator van de woningbouwopgave in de regio Amersfoort. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de Woondeal regio Amersfoort en draagt bij aan de herijking van de drie regionale Woondeals (regio U10, Amersfoort en Foodvalley). Je bent actief binnen het programmateam Versnelling Woningbouw. Dit team bestaat uit  enthousiaste professionals en wordt functioneel aangestuurd door een programmamanager. Als coördinator lever je, samen met het programmateam, een actieve bijdrage aan de strategie van het team en vervul je een coachende rol richting de collega’s. Je werkt onder meer samen met nog twee andere regiocoördinatoren en drie procesmanagers, die gemeenten ondersteunen bij het oplossen van knelpunten.

Werkzaamheden

 • Je coördineert de uitvoering van de Woondeal regio Amersfoort, in lijn met de acties uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma.

 • In samenwerking met de regiocoördinatoren voor de regio’s U10 en Foodvalley werk je aan de herijking van de drie regionale woondeals in afstemming met het Rijk.

 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk op lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal gebied.

 • Je bent eerste aanspreekpunt voor de gemeenten in je regio en daarmee spin in het web bij (her)ontwikkelings-, verbindings- en pilottrajecten. Je bent pro-actief en op strategisch niveau het aanspreekpunt voor gemeenten, marktpartijen, woningcorporaties en initiatiefnemers en nauw betrokken bij het werkgebied.

 • Samen met het team Versnelling Woningbouw bekijk je wat nodig is om woningbouwprojecten vlot te trekken en knelpunten weg te nemen. Daarbij breng je ook eigen kennis en innovatieve ideeën in;

 • Je adviseert de portefeuillehouder over bestuurlijke overleggen in de regio en bereidt deze voor.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als manager, coördinator of senior adviseur op het gebied van woningbouw in de afgelopen 6 jaar;

Selectiecriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het brede werkveld van de woningbouw, waarbij je actief betrokken was bij woningbouwprojecten;
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie;
5. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van het bestuur of de directie in de afgelopen 4 jaar;
6. Aantoonbare werkervaring met kwalitatief en kwantitatief coördineren van een werkeenheid;

Competenties

 1. Persoonlijke eigenschappen:

 • Communicatiekracht

 • Probleemoplossend vermogen

 • Resultaatgericht

 • Flexibel

 • Strategisch

 • Tactisch

 1. Kennis

 2. Op academisch werk- en denkniveau kennis van de facetten die onderdeel uit maken van het woningbouwproces, zoals gebiedsontwikkeling, grondexploitaties, ruimtelijke ordening etc.

 3. Ervaring

 4. Vanuit jouw werkervaring ben je aantoonbaar in staat om zelfstandig op strategisch niveau te adviseren en dit uit te dragen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

 5. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor bestuur en management en hebt een goed ontwikkelde politieke antenne.

 6. Een proactieve en ondernemende instelling en je bent stressbestendig. Je bent in staat om snel te schakelen in een plots hectische omgeving

 7. Je bent in staat de verbinding te leggen tussen verschillende inhoudelijke disciplines en onderhoudt een netwerk zowel binnen als buiten de organisatie

 8. Snel kunnen schakelen van strategisch naar tactisch niveau en de vertaalslag kunnen maken naar het operationele niveau.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Tenminste 3 van de 5 weekdagen beschikbaar om aanwezig te zijn in het provinciehuis, waarvan in iedere geval de maandag. Voor het overige is hybridewerken mogelijk.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Coordinator versnelling woningbouw regio Amersfoort die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.