thumbnail
M365 functioneel beheerder - 052475 (start 12 september 2022 of zoveel eerder als mogelijk)

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

ICT
Sluit over 8 dagen
€ 95,00
32 Overijssel

Publicatiedatum:

25-07-2022

Sluitingsdatum:

22-08-2022

Begindatum:

12-09-2022

Einddatum:

31-03-2023

Uren per week:

32

De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald, de voorwaarden (zoals het tarief) worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Naast Bedrijfsvoering zijn dit Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en Programmamanagement, Wegen en Kanalen, Bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO).

De eenheid Bedrijfsvoering waar je voor komt te werken (verder: BV) stelt de kaders voor haar klantgroepen - de medewerkers, de leiding, de directie en het bestuur - en bedient deze optimaal in de bedrijfsvoering.  

Shared Service Centrum (SSC-ONS)

De provincie Overijssel heeft samen met de gemeenten Zwolle en Kampen in 2012 besloten om een gezamenlijk Shared Service Centrum (SSC) op te richten. Inmiddels zijn meer gemeenten aangesloten. Dit SSC heeft als naam SSC-Ons. Zie https://www.ssc-ons.nl/ voor meer informatie. Eén van de drie afdelingen binnen SSC-ONS is ICT, zie, die ‘diensten’ verleent aan de partnerorganisaties. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van ICT-infrastructuur en het technisch beheer van ‘on premise’ en in de ‘cloud’ draaiende applicaties.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de M365 functioneel beheerder - 052475 (start 12 september 2022 of zoveel eerder als mogelijk) die deze organisatie zoekt?