thumbnail
thumbnail

Lobbyist Den Haag - 067529

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
32 Overijssel

Begindatum:

15 mrt 2024

Einddatum:

31 mei 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

12 feb 2024

Optie tot verlenging
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan niet op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie
Bestuur- en Concernzaken/team Communicatie

Project
Voor de monitoring en behartiging van Oost-Nederlandse lobbydossiers zijn we op zoek naar een lobbyist die die de volgende opdracht uitvoert

Opdracht omschrijving
De monitoring van en strategische advisering t.a.v. de prioritaire lobbydossiers van Oost-Nederland. Invulling te geven door:

a. Monitoring van Haagse (parlement en ministeries) ontwikkelingen voor de prioritaire lobbydossiers voor Oost-Nederland

b. Monitoring van de Haagse Kamerstukkenstroom en vergadercyclus, ook het verschaffen van relevante strategische informatie uit andere bronnen.

c. De uit de monitoring verkregen informatie voorzien van duiding en handelingsperspectief

2. Het bieden van toegang en in het positie brengen van bestuurders en andere vertegenwoordigers van Oost-Nederland ten behoeve van de politieke lobby richting de Tweede Kamer, door:

a. Het verschaffen van toegang staan mijn netwerk, kennis en ervaring ter beschikking van deze opdracht.

b. Het bestendigen van relaties met zittende Kamerleden uit Oost-Nederland en het opbouwen van relaties met nieuwe Kamerleden uit Oost-Nederland.

c. Het in positie brengen van bestuurders en vertegenwoordigers voor bepaalde lobbydoelen per situatie in overleg met de beide provincies adviseren wat op basis van de duiding en handelingsperspectief uit de monitoring de meest effectieve strategie zal zijn. Hierbij valt te denken aan (niet limitatief): arrangeren en voorbereiden van gesprekken en werkbezoeken, adviseren over het opstellen van schriftelijke bijdragen, het inzetten van publieke optredens etc.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

 • Ontsluiten voor van relevante netwerken binnen de ministeries en Tweede en Eerste Kamer (met name op de thema’s mobiliteit, stikstof/PPLG/wonen/energie/binnenlandse zaken.

 • Adviseren en begeleiden van provinciaal bestuurders en topambtenaren van de provincies in hun werk in Den Haag.

 • Monitoren debatten in de Eerste en Tweede Kamer en informatiestromen tussen Eerste en Tweede Kamer en de ministeries.

 • Uitvoeren en door ontwikkelen lobbyaanpak en prioritering.

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 15 maart 2024 of zoveel eerder als mogelijk tot en met 31 mei 2024 voor 32 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

 • De kandidaat beschikt over wo werk- en denkniveau aan te tonen door gedane opdrachten te omschrijven en/of een afgeronde opleiding bestuurskunde.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar relevante ervaring als lobbyist in Den Haag.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring bij meerdere organisaties in de ontwikkeling en uitvoering van een public affairs strategie.

 • De kandidaat beschikt over werkervaring bij een provincie.

Wensen

 • Werkervaring als lobbyist in het werkveld energie. (40%)

 • Werkervaring als lobbyist in Brussel. (35%)

 • MOTIVATIE (optioneel) Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (25%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Lobbyist Den Haag - 067529 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.