thumbnail
thumbnail

junior MER specialist - 060182

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 75,00
20-24 Overijssel

Begindatum:

19 jun 2023

Einddatum:

30 nov 2023

Uren per week:

20-24

Publicatiedatum:

25 mei 2023

Optie tot verlening
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan niet op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie
De kandidaat komt in de omgeving van de RES Twente te werken met als opdrachtgever de provincie Overijssel. 

Formeel gaat de kandidaat aan de slag bij de eenheid Project- en Programmamanagement, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid heeft veel expertise op het gebied van (het opstarten en uitvoeren van) grootschalige processen, projecten en programma’s. Daarnaast kunnen onze medewerkers hier terecht met vragen over programmatisch en projectmatig werken en hoe ze dat het beste kunnen doen. 

De eenheid bestaat uit drie teams: Leiding, Project- & Programmamanagement en Trainees.

Project
Opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER) ten behoeve van Regionale Energie Strategie (RES) Twente. Daarvoor is reeds een projectmanager beschikbaar. We zoeken een junior die kan meeschrijven aan de MER en de projectmanager kan ondersteunen.

Opdracht omschrijving
De projectmanager ondersteunen in het samenstellen van een plan-MER ten behoeve van de RES Twente. De kandidaat zal daarvoor de opstelling van concept teksten voor de MER voor zijn/haar rekening nemen op regie van de projectmanager. De kandidaat zal daarvoor aangereikte teksten uit reeds bestaande en te entameren onderzoeken om moeten zetten dan wel vertalen naar de MER.

De opdracht is afgerond als de MER definitief is.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

 • beoordelen van relevante teksten tbv het MER.

 • teksten concipiëren voor de MER obv bestaande rapporten.

 • focus houden op de opdracht

 • tijdbewaking

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 19 juni 2023 tot en met 30 november 2023 voor 20 tot 24 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 • Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening/milieu.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar werkervaring als adviseur of beleidsmedewerker in een relevant vakgebied (ruimtelijke ordening/milieu) in de periode 2015-heden.

Gunningscriteria

 • De kandidaat heeft affiniteit met, en kennis van windenergie. Beschrijf in de toelichting beknopt hoe ver deze affiniteit/kennis reikt en hoe deze up-to-date gehouden wordt.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring met het opstellen van een MER in de periode 2015-heden.

 • Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden.

 • Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten u nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten beschikt.

 • Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de junior MER specialist - 060182 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.