thumbnail
thumbnail

Duurzaamheidscoach maatschappelijk vastgoed - 068984

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
16-24 uur Overijssel

Begindatum:

6 mei 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

16-24 uur

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

Optie tot verlenging

De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie

Met het oog op de CO2-reductiedoelstellingen op de lange termijn (het Klimaatakkoord) en de korte termijn (het Urgenda-vonnis) is versnelling van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed nodig. Veel kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed zullen zonder begeleiding op maat deze opgave niet realiseren. Ondersteuning van deze doelgroepen bij het verduurzamen van hun gebouw(en) tot het moment van aanbesteding is noodzakelijk.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) heeft hiertoe het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk

vastgoed opgezet, dat kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren kan begeleiden bij het treffen van maatregelen om hun vastgoed te verduurzamen. De middelen uit dit landelijke programma zijn verdeeld over de provincies die eigen ontzorgingsprogramma’s uitvoeren.

Voor het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed van de Provincie Overijssel, dat bemenst wordt door een

projectleider, drie duurzaamheidscoaches, drie projectfacilitatoren en een communicatieadviseur, zoeken wij een extra duurzaamheidscoach. Momenteel nemen circa 100 eigenaren deel aan het Ontzorgingsprogramma. De programmadoelstelling is het ondersteunen van 172 voor het einde van 2024.

Project

Voor de uitvoering van het Ontzorgingsprogramma zoeken wij een duurzaamheidscoach maatschappelijk vastgoed. Deze komt te werken in de programmaorganisatie – die tweewekelijks (digitaal) bijeenkomt –

maar grotendeels zelfstandig voor individuele gebouweigenaren werkt.

De duurzaamheidscoach is beschikbaar voor advies over verduurzamingsvragen aangaande de gebouwen van de eigenaar.

Daarvoor kan deze specifieke instrumenten inzetten (laten uitvoeren van een energie-advies) of een specialist inschakelen.

De belangrijkste kwaliteit van de duurzaamheidscoach is het zijn van een sparringpartner voor een eigenaar en deze

laagdrempelig te inspireren en praktisch te helpen bij verduurzaming. Uitgangspunt daarbij is dat geen werkzaamheden van

marktpartijen worden overgenomen.

Een ontzorgingstraject van een eigenaar start met een intake en duurt zolang de eigenaar, binnen de looptijd van het

programma, ondersteuning wenst en eindigt uiterlijk op het moment dat de verduurzamingsmaatregelen in uitvoering

worden genomen. De voorwaarden voor deelname zijn te vinden op: Regeling Ontzorgingsprogramma maatschappelijk

vastgoed Overijssel (overheid.nl)

Het programma gaat de komende tijd meer inzetten op kennisdeling.

In 2024 wordt ook het Ontzorgingsprogramma MKB gelanceerd. Naar verwachting zal het Ontzorgingsprogramma MV hier mee samenwerken.

Opdracht omschrijving

De duurzaamheidscoach bedient eigenaren uit de diverse doelgroepen. Dit betekent dat hij/zij het primaire aanspreekpunt is, de

ondersteuningsbehoefte in beeld brengt almede inhoudelijke ambities, beschikbaar is voor de eerste vragen bij verduurzaming van gebouwen. De duurzaamheidscoach heeft toegang tot specialistische kennis (binnen het programma in de vorm van projectfacilitatoren of via het landelijke Ontzorgingsprogramma). De duurzaamheidscoach biedt procesmatige ondersteuning in de (eerste) stappen om een gebouw te verduurzamen of een portefeuille aan te pakken. Belangrijke vaardigheid daarbij is om de eigenaar snel tot actie aan te zetten; het laten ervaren van eigen verantwoordelijkheid in de verduurzamingsopgave als ook het ervaren van succes (bijvoorbeeld door een lagere energierekening of meer comfort). 

Bij voorkeur werven wij een coach die ervaring heeft met het verduurzamen van gebouwen van primair en voortgezet onderwijsorganisaties in samenwerking met de gemeente.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

De duurzaamheidscoach is verantwoordelijk voor:

- de begeleiding van diverse eigenaren, over de looptijd van het programma.

- de exacte omvang en intensiteit van de ontzorgingstrajecten varieert, mede vanwege de    ingeschakelde hulp van experts.

Echter, de duurzaamheidscoach blijft als aanspreekpunt laagdrempelig betrokken en draagt zorg voor het adequaat organiseren van relevante ondersteuning/expertise voor de vraagstukken van de betreffende eigenaren;

- de duurzaamheidscoach initieert of draagt bij aan kennisbijeenkomsten voor specifieke    doelgroepen;

- de duurzaamheidcoach registreert zelf de voortgang van de ontzorgingstrajecten in een centraal    databestand en bewaakt de eigen tijdsinzet.

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 6 mei 2024 tot en met 31 december 2024 voor 16 tot 24 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er

De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een hbo werk- en denkniveau, aan te tonen door middel van een opleiding en/of vergelijkbare werkervaring.

De kandidaat heeft kennis van de verduurzaming van vastgoed en kan dit aantonen door middel van een projectbeschrijving.

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met verduurzamingsprojecten van maatschappelijk vastgoed in de periode 2017 tot heden.

20 %

De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal twee jaar werkervaring als duurzaamheidscoach of -adviseur. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met verduurzaming van gebouwen in het primair of voorgezet onderwijs. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

De kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met het opzetten en/of uitvoering geven aan een Integraal Huisvestingsplan. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

De kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het delen van kennis binnen de doelgroep scholen en/of gemeenten. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

10 %

MOTIVATIE Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

10 %

EXTRA'S Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Duurzaamheidscoach maatschappelijk vastgoed - 068984 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.