thumbnail
thumbnail

Coördinator NPLW West-Overijssel - 068995

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 125,00
4-6 uur Overijssel

Begindatum:

29 apr 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

4-6 uur

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

Optie tot verlenging

De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie

De 11 gemeenten die samen werken binnen de Regionale Energie Strategie (RES) in West-Overijssel hebben van het Rijk de Specifieke Uitkering (SPUK) ‘regionale ondersteuning Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie’ (NPLW) ontvangen. Het geld uit deze SPUK zetten zij in om gezamenlijk expertise voor of projectmatige ondersteuning van de lokale warmtetransitie te organiseren. Door regionaal samen te werken, werken gemeenten efficiënter en kunnen zij specifieke expertise inschakelen.

De provincie faciliteert de bemensing van de regionale ondersteuningsstructuur.

Project

Gemeenten hebben in 2023 drie thema’s aangewezen waarop wordt samengewerkt binnen de regionale ondersteuningsstructuur: natuurvriendelijk isoleren, kleinschalige warmtenetten en het organiseren van een opleidingsaanbod voor energievakmensen. Per thema hebben gemeenteambtenaren uit hun midden een inhoudelijk sparringpartner aangewezen. De regiocoördinator is verantwoordelijk voor de regionale aansturing.

Voor de aansturing organiseren gemeenten halfjaarlijks een ambtelijke werksessie.

Opdracht omschrijving

Je gaat binnen de regionale ondersteuningsstructuur voor de warmtetransitie in West-Overijssel aan de slag als regiocoördinator.

De taken van de regiocoördinator zijn:

  • het organiseren van een regionaal afstemmingsoverleg over de lokale warmtetransitie of zorgen dat bestaande overleggen die zich hiervoor lenen worden voortgezet;

  • het zijn van aanspreekpunt voor accounthouders van het NPLW;

  • het leveren van voortgangsinformatie voor een monitor;

  • het verspreiden van kennis en informatie ontvangen van het NPLW;

  • het deelnemen aan bijeenkomsten voor het netwerk van regiocoördinatoren en het doorgeven van signalen en lessen aan de accounthouders van het NPLW; en

  • het coördineren van de aansluiting van relevante partijen bij het afstemmingsoverleg naar behoefte van de regio.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

Als regiocoördinator ben je verantwoordelijk

voor het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten in West Overijssel binnen de opgave van de warmtetransitie, het organiseren van een eenvoudige en efficiënte overlegstructuur (bij voorkeur aansluitend bij bestaande structuren) en een correcte verantwoording van de besteding van de SPUK-gelden.

De gemeenten sturen op de inhoud. De provincie faciliteert de inhuur.

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 29 april 2024 tot en met 31 december 2024 voor 4 tot 6 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er

De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo opleiding.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal vier jaar werkervaring als senior adviseur op het gebied van overheidsopgaven.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring als procesbegeleider binnen de energietransitie, aan te tonen door minimaal vier projecten.

30 %

De kandidaat beschikt aantoonbaar over kennis en vaardigheden op het gebied van bestuurskunde en projectmanagement. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

30 %

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met het coördineren van regionale samenwerking tussen gemeenten op het warmtedossier, in de periode 2020 tot heden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een RES Regio, aan te tonen door een projectbeschrijving. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

10 %

MOTIVATIE Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

10 %

EXTRA'S Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Coördinator NPLW West-Overijssel - 068995 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.