thumbnail
thumbnail
Verhuiscoach (4x)

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Sociaal Domein
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 75,00
gemiddeld 24 uur Gelderland

Publicatiedatum:

10-11-2022

Sluitingsdatum:

27-11-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

31-12-2023

Uren per week:

gemiddeld 24 uur

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Gelderland heeft te maken met een urgente vraag naar meer woonruimte. We zoeken daarom vier nieuwe tijdelijke collega’s die het team van verhuiscoaches komen versterken. Het gaat om zes focusregio’s (regio Epe/Heerde/Hattem, Ede, Arnhem, Apeldoorn, Zutphen/Brummen en Heumen/Berg en Dal) en provinciebreed inzetbaar. Waarbij een verhuiscoach per regio en/of provinciebreed inzetbaar is voor 24 uur per week (12 uur per regio/provinciebreed). Dit gebeurt in het kader van het Actieplan Wonen, dat in 2020 door Provinciale Staten is vastgesteld. Drie doelen staan in dit actieplan centraal:

- Doelstelling 1: versnelling van de woningbouw (sneller)

- Doelstelling 2: meer betaalbare woningen (betaalbaar)

- Doelstelling 3: meer flexibele woonvormen (flexibel)

Dit actieplan bevat maatregelen tot en met 2025, die uitgevoerd worden samen met partners zoals gemeenten en woningcorporaties. Actie 10 richt zich op verbetering van de doorstroming in de sociale huur en draagt daarmee bij aan de betaalbaarheid en flexibiliteit.

Deze actie bestaat uit 3 onderdelen:

- Aanstelling van verhuiscoaches

- Subsidie als tegemoetkoming in de verhuiskosten

- Kennis uitwisselen tussen corporaties en gemeenten

Verhuizing van 55-plussers uit een ruime woning naar een kleinere sociale huurwoning zorgt voor méér verhuisbewegingen. Zo kan in die grote woning een gezin gaan wonen en in dat huis kan een starter intrekken. De verhuiscoaches gaan in gesprek (keukentafelgesprekken), bieden informatie en stimuleren een verhuizing als dat passend is. Verhuiscoaches begeleiden mensen bij de stappen die gezet kunnen worden om te kunnen verhuizen. Woningcorporaties en sociale teams in de gemeenten kunnen helpen om zicht te krijgen op 55-plussers die hulp kunnen gebruiken bij een verhuizing. Als verhuiscoach werk je daarom intensief samen met de woningcorporaties, gemeenten, welzijn en zorgpartijen in een focusregio.

Deze opdracht krijgt vorm in de genoemde gemeenten en provinciebreed, onder leiding van een coördinerend doorstroommakelaar. Er zijn nu twee verhuiscoaches actief voor de provincie Gelderland.

Onderdeel van het actieplan is een subsidie als tegemoetkoming in de verhuiskosten. Je vervult een belangrijke rol bij het verstrekken van deze subsidies; denk aan hulp bieden bij het invullen van formulieren, nagaan of aan de voorwaarden wordt voldaan en de benodigde papieren op orde brengen.

De inzet van verhuiscoaches op deze manier is nieuw voor Gelderland. Het is met elkaar pioneren om uit te vinden wat helpend is om doorstroming te realiseren. Daarom is een (half)jaarlijkse evaluatie onderdeel van de werkwijze. De uitkomsten van deze evaluaties zijn input voor keuzes voor het vervolg van het project: op dezelfde manier doorgaan, op een andere manier doorgaan of stopzetten van het project. Indicatie van het te bereiken resultaat: in 2025 circa 550 verhuisbewegingen per jaar voor het hele team. In de komende jaren groeit dat aantal stapsgewijs.

De verhuiscoach:

  • zorgt ervoor dat 55-plussers vanuit een grote sociale huurwoning hun doorstroomwens kunnen vervullen naar een kleinere passendere woning;
  • voorziet mensen van informatie en voert op diverse wijzen stimulerende gesprekken;
  • draagt bij aan het vinden en ontwikkelen van nieuwe contacten met 55-plussers die mogelijk een verhuiswens hebben;
  • werkt samen met woningcorporaties en de relevante afdelingen van gemeenten, welzijn en zorg voor o.a. afstemmen over woonwensen, het inzetten van instrumenten die doorstroming bevorderen; 
  • ondersteunt en begeleidt aanvragen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten;
  • is periodiek actief onderdeel van overleggen met andere verhuiscoaches, intervisiegroep, regionale projectgroep doorstroming;
  • heeft regelmatig overleg/afstemming met de coördinerend doorstroommakelaar over de uitgevoerde werkzaamheden en via die weg met de provincie Gelderland, de betrokken woningcorporaties en gemeenten;
  • levert een bijdrage aan periodieke evaluaties rond de werkwijze.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Verhuiscoach (4x) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.