thumbnail
thumbnail

Vergunningverlener Omgevingswet Natura2000 (agrarisch/industrie) (5x)

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 115,00
24 - 40 uur Gelderland

Begindatum:

6 mei 2024

Einddatum:

30 apr 2025

Uren per week:

24 - 40 uur

Publicatiedatum:

26 mrt 2024

Opdracht omschrijving
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Binnen de afdeling vergunningverlening en handhaving werken we samen met ruim 100 collega’s aan een duurzame leefomgeving. Twee teams vergunningverlening richten zich binnen de afdeling op het beoordelen van vergunningen en ontheffingen voor onder andere beschermde flora en fauna, Natura 2000, grondwater en ontgrondingen. Team handhaving houdt toezicht op basis van deze vergunningen en op basis van meldingen en andere signalen. In dit team zijn ook de juridische adviseurs ondergebracht. Daarnaast is er een team, waarin berijfsvoering, procesondersteuning, secretariaat en projectleiders zijn ondergebracht. Voor alle teams is de werkdruk de afgelopen jaren gestegen en de teams vergunningverlening hebben daardoor ook achterstanden opgelopen. Vanwege deze werkdruk, achterstanden en de invoering van de Omgevingswet is er een veranderprogramma gestart binnen de afdeling. Werkprocessen zijn aangepast.

De nieuwe werkwijze richt zich op sneller en beter beslissen. Vergunningverlening is opgedeeld in een aantal kleinere productteams die vergunningen met hun eigen expertise behandelen. In de productteams agrarische- en industriele bedrijven is behoefte aan tijdelijke ondersteuning door vergunningverleners Omgevingswet (onderdeel Natura2000 activiteiten, voorheen Wet natuurbescherming gebiedenbescherming).

Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van een vergunningverlener Omgevingswet Natura2000 (agrarisch/industrie) bestaan met name uit:

  • Verrichten van werkzaamheden op het terrein van vergunningverlening voor agrarische- en industriële bedrijven (stikstof), voor de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming).

  • Het zelfstandig opstellen van vergunningsbesluiten.

  • Deelnemen aan (voor)overleg in trajecten van vergunningaanvragen met externe partijen.

  • Beoordelen van rapporten en AERIUS berekeningen die op basis van de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming) worden ingediend als onderdeel van vergunningaanvragen.

  • Ondersteunen in juridische procedures.

  • Vraagbaak, tegenlezer en beslisser voor alle inhoudelijke aspecten van de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming) binnen het productteam.

  • Adviseren intern en extern vanuit casuïstiek over de gevolgen van de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming) en oplossingen daarbinnen.

  • Een bijdrage leveren aan de vertaling van technisch inhoudelijke trajecten en documenten naar de bestuurlijke voorbereiding op bovengenoemd vakgebied.

  • Inzet voor werkzaamheden binnen één van de andere productteams voor de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming) wanneer dat aan de orde is.

Beschikbaarheid
Externe is inzetbaar vanaf 6 mei 2024 tot en met 30 april 2025 voor minimaal 24 uur en maximaal 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 3 juni 2024 inzetbaar is voor minimaal 24 uur en maximaal 40 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding of een afgeronde MBO opleiding aangevuld met minimaal 2 jaar actuele en relevante werkervaring. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de studierichting, de plaats en het jaar waarin het diploma is behaald. En indien van toepassing de 2 jaar actuele en relevante werkervaring.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal zes maanden ervaring (opgedaan in de periode 2020 - heden) als vergunningverlener of adviseur Wet natuurbescherming (inclusief het hiervan opvolgende onderdeel in de Omgevingswet). Ervaring met het zelfstandig beoordelen van stikstofrapporten/berekeningen en met het zelfstandig opstellen van vergunningen is in alle gevallen vereist. Een stage geldt niet als werkervaring en enkel ervaring met PAS verificatie geldt ook niet als werkervaring. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal zes maanden ervaring voldoet.

Wensen

Externe heeft aantoonbaar ervaring als beoordelaar van vergunningaanvragen op het gebied van stikstofbeoordelingen en/of stikstofberekeningen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft minimaal twee jaar ervaring als beoordelaar van vergunningaanvragen op het gebied van stikstofbeoordelingen en/of stikstofberekeningen (10 punten) Externe heeft 6 maanden tot twee jaar ervaring als beoordelaar van vergunningaanvragen op het gebied van stikstofbeoordelingen en/of stikstofberekeningen (6 punten) (40%)

Externe heeft aantoonbaar ervaring op het gebied van agrarische- en/of industriële bedrijven, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft minimaal drie jaar ervaring op het gebied van agrarische- en/of industriële bedrijven (10 punten) Externe heeft 6 maanden tot drie jaar ervaring op het gebied van agrarische- en/of industriële bedrijven (6 punten) (40%)

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding of afgeronde MBO opleiding op het gebied van ecologie, agrarisch (landbouw), milieu of ruimtelijke ordening, aan te tonen met de naam van het opleidingsinstituut, de studierichting, de plaats en het jaar waarin het diploma is behaald. Externe beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding of afgeronde MBO opleiding, op het gebied van ecologie of agrarisch (landbouw) (10 punten) Externe beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding of afgeronde MBO opleiding op het gebied van milieu of ruimtelijke ordening (6 punten) Externe beschikt niet over minimaal een afgeronde HBO opleiding of afgeronde MBO opleiding op het gebied van ecologie of agrarisch (landbouw) of milieu of ruimtelijke ordening (0 punten) (20%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Vergunningverlener Omgevingswet Natura2000 (agrarisch/industrie) (5x) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.