thumbnail
thumbnail
Uitvoerder verificatie PAS-melders (2x)

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

ICT
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 85,00
16 - 32 uur Gelderland

Publicatiedatum:

22-02-2023

Sluitingsdatum:

26-03-2023

Begindatum:

01-05-2023

Einddatum:

31-10-2023

Omschrijving van de opdracht
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De provincie Gelderland is bevoegd gezag voor vergunning- en ontheffingverlening op grond van de Wet natuurbescherming. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving voert deze taken uit en bestaat uit ongeveer 90 medewerkers waaronder vergunningverleners, toezichthouders, juristen en ondersteunende collega's. We zoeken nu tijdelijk extra capaciteit binnen het team Vergunningen voor een project om de zogenaamde PAS-melders te screenen.

De PAS-melders zijn door de vernietiging van de PAS in een vacuüm terechtgekomen. Landelijk is afgesproken om de PAS-melders te legaliseren. Hiervoor konden de PAS-melders zich nog tot 1 december 2022 melden bij het RVO. Om na te gaan of de PAS-melders in aanmerking komen voor legalisatie moet per bedrijf een verificatieproces worden uitgevoerd.

Momenteel zijn we daarom op zoek naar twee uitvoerders die minimaal 16 uur en maximaal 32 uur per week beschikbaar zijn.

De taken en verantwoordelijkheden van een uitvoerder van het PAS-melders verificatieproces zijn:

 • Verrichten van werkzaamheden op het terrein van vergunningverlening Wet Natuurbescherming met de nadruk op agrarische bedrijven (stikstof) en het verificatieproces met betrekking tot de PAS-melders.

 • Beoordelen van rapporten en AERIUS berekeningen.

 • Het zelfstandig opstellen van vergunningbesluiten.

 • Deelnemen aan overleg in trajecten met externe partijen.

 • In voorkomende gevallen inhoudelijk ondersteunen van andere medewerkers die ook bezig zijn met het verificatieproces.

 • Mogelijk deelname aan IPO overleggen/werkgroepen.

Beschikbaarheid
Externe is inzetbaar vanaf 1 mei 2023 tot en met 31 oktober 2023 voor 16 - 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 6 maanden.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 juni 2023 inzetbaar is voor 16 - 32 uur per week.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 • NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting.

 • Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting Milieukunde/Ecologie/Biologie of in een vergelijkbare richting.

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 6 maanden ervaring (opgedaan in de periode 2019 - heden) op het gebied van de Wet Natuurbescherming en/of minimaal 6 maanden ervaring met het opstellen van aanvragen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Stage telt niet als ervaring.

Gunningscriteria

 • Externe heeft aantoonbare ervaring met Aerius calculator, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

 • Externe heeft aantoonbaar ervaring op het gebied van stikstofbeoordelingen en/of stikstofberekeningen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

 • Externe heeft aantoonbaar ervaring opgedaan met werken binnen of voor de landbouwsector, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Uitvoerder verificatie PAS-melders (2x) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.