thumbnail
thumbnail

Programmaregisseur Mobiliteit/Bereikbaarheid Gelders Energieakkoord

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
16 uur Gelderland

Begindatum:

1 mrt 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

16 uur

Publicatiedatum:

18 jan 2023

Organisatie
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

In de provincie Gelderland werken meer dan 200 partners samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van de GEA-doelen, waaronder 1,5% besparing per jaar en een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050. Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vier aandachtsgebieden: Mobiliteit/Bereikbaarheid, Gebouwde Omgeving, Hernieuwbare bronnen/Participatie en Industrie. Voor elk van deze aandachtsgebieden worden samenwerkingsverbanden gesloten voor kennisdeling en de uitvoering van de opgaven.

Mobiliteit/Bereikbaarheid is een van de aandachtsgebieden en is gericht op het aandeel dat de Mobiliteit/Bereikbaarheid heeft in de centrale doelstelling (de opgave is circa 2 Mton). 

Omschrijving van de opdracht
Je bent als programmaregisseur op het aandachtsgebied Mobiliteit/Bereikbaarheid de spin in het web en zorgt voor de noodzakelijke verbindingen binnen het netwerk. Daarnaast zijn er raakvlakken met het aandachtsgebied Industrie m.b.t. logistieke hubs en electrificatie bouwmaterieel en bouwlocaties. Binnen deze raakvlakken wordt eveneens van jou een actieve rol verwacht. Als programmaregisseur ben je de drijvende kracht, heb je visie en zet je lijnen uit. Samen met de netwerkpartners help je de verduurzaming (netto minder CO2-uitstoot) verder vormgeven binnen het aandachtsgebied Mobiliteit/Bereikbaarheid. Je weet het netwerk te inspireren en samen zoek je naar knelpunten die de verduurzaming in de weg zitten. Je hebt kennis van de ontwikkelingen op het gebied van het verduurzamen van Mobiliteit/Bereikbaarheid en vooral weet je goed samen te werken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Als programmaregisseur weet je mensen te binden en te enthousiasmeren. Je zorgt ervoor dat partners elkaar vinden en realiseren wat ze zeggen te doen en te willen. 

Hoewel de provincie formeel opdrachtgever is, is er geen hiërarchische relatie met de provincie. Aansturing van de vier programmaregisseurs vindt plaats door de centrale GEA-regisseur. Aan hem/haar ben je verantwoording verschuldigd. Ook met hem/haar stem je regelmatig af. Kortom, je voert de regie op de realisatie van de verduurzaming van Mobiliteit/Bereikbaarheid in Gelderland. Daartoe werk je samen met partners aan de opbouw van samenwerkingsverbanden die zich richten op de uitvoering van projecten. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en samenhang van projecten in een (uitvoerings-)programma. Je bewaakt de realisatie en rapporteert over de bereikte resultaten.

Bij deze opdracht sturen we ook mee als bijlage de Verklaring Integriteit en Geheimhouding Externe medewerkers. Deze verklaring moet worden ondertekend door de leverancier die de opdracht gegund krijgt.

In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van de programmaregisseur Mobiliteit/Bereikbaarheid van het GEA bestaan met name uit:

 • Je bent voor de partners binnen het aandachtsgebied Mobiliteit/Bereikbaarheid het eerste aanspreekpunt. Binnen het GEA ben je voor Mobiliteit/Bereikbaarheid eveneens het eerste aanspreekpunt.

 • Je creëert een speelveld waar partijen elkaar kunnen vinden en samen zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot en geeft met de deelnemende netwerkpartners vorm aan de invulling van de doelen van het GEA met als aandachtsgbied Mobiliteit/Bereikbaarheid.

 • Je zorgt voor de inrichting en instandhouding van het aandachtsgebied Mobiliteit/Bereikbaarheid.

 • Je ontwikkelt samen met betrokken partners nieuwe initiatieven.

 • Je hebt oog voor kansen in het veld. En goede ideeën laat je niet verloren gaan. Jij weet ze om te zetten naar concrete projectinitiatieven met partners en een goede uitvoering.

 • Je draagt zorg voor de inhoudelijke en overige (kennis)uitwisseling via het platform.

 • Je bespreekt de voortgang van het aandachtsgebied binnen het GEA-team en gaat in gesprek met de netwerkpartnersover aandachtspunten binnen het programma, mocht dat nodig zijn, om het behalen van de doelen te waarborgen.

 • Je  draagt zorg voor bijeenkomsten rond het aandachtsgebied Mobiliteit/Bereikbaarheid en de afstemming met de andere aandachtsgebieden binnen het GEA. Je neemt initiatief voor de organisatie, de verslaglegging, de terugkoppeling en de communicatie.

 • Je levert inbreng en neemt deel aan het GEA-teamoverleg.

 • Je zorgt voor een goede sfeer waarin de netwerkpartners enthousiast samenwerken in een open en positief kritische omgeving om de doelen te realiseren. 

 • Je hebt oog voor ontbrekende partijen die zich niet laten horen, maar wel nodig zijn en weet deze aan tafel te krijgen.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Programmaregisseur Mobiliteit/Bereikbaarheid Gelders Energieakkoord die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.