thumbnail
thumbnail

Jurist Omgevingswet/Natuur/stikstof (2x)

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
28 - 36 uur Gelderland

Begindatum:

6 mei 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

28 - 36 uur

Publicatiedatum:

26 mrt 2024

Opdracht omschrijving
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving is een wettelijke taak van de provincie, maar ook een instrument om onze provinciale doelen, bijvoorbeeld voor natuur, te behalen.

Het uitvoeren van onze wettelijke taken gebeurt in een uitdagend spanningsveld. Onze wettelijke taken staan soms op gespannen voet met andere (provinciale) doelen, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, energie, hoogwaterveiligheid, recreatie en mobiliteit. Dit zorgt voor veel aandacht vanuit politiek en media. Ook vragen ontwikkelingen als de Omgevingswet en de Wet Open Overheid om een andere manier van werken. Dit vraagt om een professionele en toekomstbestendige inrichting van onze afdeling.

De afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving bestaat uit circa 120 medewerkers die zijn onderverdeeld in diverse teams. Eén van deze teams is het team juristen. Dit team bestaat uit 7 ervaren juristen en vormt het hart in het proces van vergunningverlening en handhaving.

We zoeken op korte termijn tijdelijke versterking van onze juridische slagkracht op het taakveld Natuur/stikstof.

Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van een jurist Omgevingswet/Natuur/stikstof bestaan met name uit:

  • Juridisch advies aan GS en management.

  • Behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures.

  • Afhandelen van handhavingsverzoeken.

  • Opstellen van handhavingsbesluiten.

  • Formuleren van juridische adviezen in vergunningprocedures en/of handhavingsprocedures.

  • Afhandelen van WOO-verzoeken.

Beschikbaarheid
Externe is inzetbaar vanaf 6 mei 2024 tot en met 31 december 2024 voor 28 - 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 6 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 juli 2024 inzetbaar is voor 28 - 36 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde academische opleiding Nederlands Recht. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) als jurist op het gebied van Handhaving. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) als jurist op het gebied van Vergunningverlening. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet.

Wensen

Externe heeft aantoonbaar ervaring met het werken bij of voor een overheidsorganisatie, de werkwijze bij en in het politieke-bestuurlijke krachtenveld en ervaring met het adviseren van bestuurders, aan te tonen met praktijkvoorbeelden waaruit blijkt wat uw rol was en in hoeverre uw advisering heeft bijgedragen aan de besluitvorming. Externe kan tenminste 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het werken bij of voor een overheidsorganisatie, de werkwijze bij en in het politieke-bestuurlijke krachtenveld en ervaring met het adviseren van bestuurders (10 punten) Externe kan 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het werken bij of voor een overheidsorganisatie, de werkwijze bij en in het politieke-bestuurlijke krachtenveld en ervaring met het adviseren van bestuurders (6 punten) Externe kan 1 project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt met het werken bij of voor een overheidsorganisatie, de werkwijze bij en in het politieke-bestuurlijke krachtenveld en ervaring met het adviseren van bestuurders (4 punten) Externe kan geen project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt met het werken bij of voor een overheidsorganisatie, de werkwijze bij en in het politieke-bestuurlijke krachtenveld en ervaring met het adviseren van bestuurders (0 punten) (60%)

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als jurist op het gebied van Handhaving en/of Vergunningverlening Omgevingswet/Natuur/stikstof, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring als jurist op het gebied van Handhaving Omgevingswet/Natuur/stikstof EN Vergunningverlening Omgevingswet/Natuur/stikstof (10 punten) Externe heeft ervaring als jurist op het gebied van Handhaving Omgevingswet/Natuur/stikstof OF Vergunningverlening Omgevingswet/Natuur/stikstof (6 punten) Externe heeft geen ervaring als jurist op het gebied van Handhaving en/of Vergunningverlening Omgevingswet/Natuur/stikstof (0 punten) (40%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Jurist Omgevingswet/Natuur/stikstof (2x) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.