thumbnail
thumbnail

Interim teammanager Sterk Bestuur, Weerbaarheid en SBA

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 115,00
gemiddeld 28 uur Gelderland

Begindatum:

6 mei 2024

Einddatum:

31 okt 2024

Uren per week:

gemiddeld 28 uur

Publicatiedatum:

25 mrt 2024

Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol. 

De organisatie van de provincie bestaat uit de clusters Bedrijfsvoering, Uitvoering en Programmering. Hiernaast is een cluster/afdeling Bestuur in oprichting, welke naar verwachting zal bestaan uit zes teams. Die zes teams bestaan ieder vrijwel geheel uit een samenvoeging van al bestaande deelteams met ieder hun eigen taken. 

Voor één van de deelteams die onder de afdeling Bestuur gaan vallen, zoeken we een interim teammanager om de tijd te overbruggen naar een vaste teammanager. In de loop van de maanden, wanneer er vaste teammanagers aangetrokken zijn, kunnen er andere deelteams aangestuurd moeten worden. We zoeken dus een interim teammanager die flexibel is in welke deelteams deze aanstuurt. 

Op dit moment zoeken we een interim teammanager voor een tijdelijk ‘team’ Sterk Bestuur, Weerbaarheid en SBA bestaande uit de volgende deelteams: 

  • Sterk Bestuur (7 medewerkers) 
    Dit deelteam versterkt de bestuurskracht van Gelderse overheden met het programma Sterk Bestuur. De Gelderse gemeenten en regio's zijn verdeeld over accounthouders.  

  • Weerbaarheid (4 medewerkers) 
    Dit deelteam ondersteunt en moedigt door middel van projecten de Gelderse ketenpartners aan bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.  

  • Bureau Screening en Bewakingsaanpak (SBA) (8 medewerkers) 

Dit deelteam doet onder meer Bibob onderzoeken voor een breed scala aan besluiten van de provincie. 

In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod. 

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de interim teammanager bestaan  name uit: 

HR management 

De interim teammanager heeft zorg en aandacht voor de medewerkers en voor de dynamiek in en tussen (deel)teams en acteert daarop. Daarbij kan ook horen het individueel coachen van medewerkers, het stimuleren van samenwerking binnen de teams, tussen de teams en met de verdere organisatie. 

Daarnaast is onlangs een Risico-inventarisatie en evaluatie psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA) uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan is een Plan van Aanpak opgesteld. Dat Plan van Aanpak vraagt de komende tijd een aantal acties van de interim teammanager. 

Sturing geven aan deelteams van professionals 

De medewerkers van alle deelteams weten wat hun primaire verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn. Die taken voeren zij uit in het kader van het Coalitie Akkoord. Het is de taak van de interim teammanager de deelteams draaiende te houden gedurende de transitie naar een nieuwe afdeling Bestuur en het aantrekken van vaste teammanagers daarvoor. Bij botsende inzichten en belangen draagt de interim teammanager er zorg voor dat de verschillende opties met voor- en nadelen helder zijn en geeft deze waar nodig sturing. 

Voor het deelteam Sterk Bestuur is er een specifieke opdracht van de Directie om de kennis en data van dit team breder in de organisatie te benutten en meer samenwerking intern te organiseren. 

De interim teammanager organiseert en neemt deel aan (deel)team-overleggen en aan diverse overlegstructuren binnen de provincie, zoals management breed en het managementteam van de afdeling Bestuur i.o. 

Al met al moet de interim teammanager aantoonbaar zeer ervaren zijn op het gebied van HR-management en leidinggeven aan professionals. De interim teammanager heeft ervaring als teammanager bij een overheidsorganisatie, het is een pré als die ervaring op decentraal niveau is opgedaan en bij soortgelijke deelteams. 

Externe is inzetbaar vanaf 6 mei 2024 tot en met 31 oktober 2024 voor gemiddeld 28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 6 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 3 juni 2024 inzetbaar is voor gemiddeld 28 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde WO opleiding aangevuld met minimaal 5 jaar leidinggevende werkervaring. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar alsmede de plek van afstuderen. Tevens graag de leidinggevende ervaring beschrijven.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de periode 2014 - heden) als integraal leidinggevende (zowel voor HR als op inhoud) van professionals van minimaal 2 verschillende teams in maximaal de 2e managementlaag onder een directie. Wij verstaan onder een professional: iemand die zeer ervaren, bedreven en deskundig is in wat hij/zij doet. Hij/zij heeft minder directe (bij)sturing nodig maar moet ruimte hebben om zijn/haar eigen expertise te kunnen laten floreren. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek de diversiteit van functies/rollen van medewerkers/professionals, aan wie leiding is gegeven, beschrijven als ook de verschillende teams en de managementlaag.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden) als leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie, op bestuurlijk relevante aandachtsgebieden. Ervaring met leidinggeven aan teams op het gebied van bijvoorbeeld automatisering of P&O is hier niet relevant. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek beschrijven bij of voor welke overheidsorganisaties is gewerkt en voor welke bestuurlijk relevante aandachtsgebieden.

40 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring op het gebied van HR-management en inhoudelijk leidinggeven aan diverse groepen van professionals, waarbij de taken op inhoud verschillen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag specifiek de diverse groepen professionals beschrijven. Externe heeft tenminste 4 jaar ervaring op het gebied van HR-management en inhoudelijk leidinggeven aan diverse groepen van professionals, waarbij de taken op inhoud verschillen (10 punten) Externe heeft 2 tot 4 jaar ervaring op het gebied van HR-management en inhoudelijk leidinggeven aan diverse groepen van professionals, waarbij de taken op inhoud verschillen (6 punten) Externe heeft 0 tot 2 jaar ervaring op het gebied van HR-management en inhoudelijk leidinggeven aan diverse groepen van professionals, waarbij de taken op inhoud verschillen (4 punten) Externe heeft geen ervaring op het gebied van HR-management en inhoudelijk leidinggeven aan diverse groepen van professionals, waarbij de taken op inhoud verschillen (0 punten)

20 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het leiding geven aan professionals op het gebied van Sterk Bestuur, Weerbaarheid dan wel BiBob, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft tenminste 2 jaar ervaring met het leiding geven aan professionals op het gebied van Sterk Bestuur, Weerbaarheid dan wel BiBob (10 punten) Externe heeft 0 tot 2 jaar ervaring met het leiding geven aan professionals op het gebied van Sterk Bestuur, Weerbaarheid dan wel BiBob (6 punten) Externe heeft geen ervaring met het leiding geven aan professionals op het gebied van Sterk Bestuur, Weerbaarheid dan wel BiBob (0 punten)

20 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het implementeren van de uitkomsten van een Risico-inventarisatie en evaluatie psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA) of een soortgelijk onderzoek, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan minimaal 2 onderzoeken beschrijven waaruit ervaring blijkt met het implementeren van de uitkomsten van een Risico-inventarisatie en evaluatie psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA) of een soortgelijk onderzoek (10 punten) Externe kan 1 onderzoek beschrijven waaruit ervaring blijkt met het implementeren van de uitkomsten van een Risico-inventarisatie en evaluatie psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA) of een soortgelijk onderzoek (6 punten) Externe heeft geen ervaring met het implementeren van de uitkomsten van een Risico-inventarisatie en evaluatie psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA) of een soortgelijk onderzoek (0 punten)

20 %

Externe beschikt aantoonbaar over managementervaring bij of voor een decentrale overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring bij of voor een decentrale overheidsorganisatie (10 punten) Externe heeft geen ervaring bij of voor een decentrale overheidsorganisatie (0 punten)

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Interim teammanager Sterk Bestuur, Weerbaarheid en SBA die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.