thumbnail
thumbnail

Interim teammanager Grond afdeling Gebiedsontwikkeling & Uitvoering

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 125,00
gemiddeld 32 uur Gelderland

Begindatum:

15 jul 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

gemiddeld 32 uur

Publicatiedatum:

28 mei 2024

Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De afdeling Gebiedsontwikkeling en Uitvoering (G&U) is verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw en reconstructie van projecten op het gebied van de wegeninfrastructuur, openbaar vervoer (concessies en projecten), nazorg stortplaatsen, bodemsanering en de grondverwerving en -beheer van de provincie Gelderland. Met de ontwikkelingen, vraagstukken en opgaven op het terrein van o.a. landbouw, natuur, water, klimaat, mobiliteit, woningbouw, droogte en stikstof ligt er voor de provincie een grote opgave in het ruimtelijke domein. Realisatie van deze opgaven vraagt ook realisatiekracht.  

De afdeling bestaat uit 8 teams: Projectmanagement, Ontwerp, Realisatie, Aanbesteding en Concessiemanagement, Omgeving, Project- en Procesbeheersing (P&P), Aanpak Piekbelasting en Grond. In totaal telt de afdeling momenteel ca. 200 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. 

Het team Grond zorgt voor de aan- en verkoop van grond en onroerende zaken voor zowel infrastructurele- natuur als omgevingsdoelen. Ook de hieruit voortkomende planschades worden opgepakt. Daarnaast wordt het pachtbeheer van grond en gebouwen van de provincie bijgehouden en gemuteerd. Het team Grond houdt zich tevens bezig met gebiedsprocessen in de land- en tuinbouw. Doel is om samen met de boeren in gebieden te werken aan de transitie richting een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een goed verdienmodel. 

Bij een eventuele verlenging zal het aantal uren opnieuw bepaald worden op basis van het te verwachten werkaanbod.

Verantwoordelijkheden

Als interim teammanager Grond heb je de volledige focus en aandacht voor de teamleden en de teamontwikkeling.  

Teamontwikkeling en HR 

  • Je hebt de HR-verantwoordelijkheid voor circa 30 medewerkers.  

  • Je bewaakt het proces van  de teamontwikkeling en draagt bij aan de uitvoering van het plan van aanpak voortkomend uit de RI&E.  

  • Je draagt zorg voor en stimuleert een prettig werkklimaat. Je bent de verbindende factor voor het team en motiveert medewerkers om mee te denken over de werkzaamheden. Je stimuleert feedback geven en ontvangen binnen het team. 

  • Je voert continue het goede gesprek met de medewerkers, je koppelt de teamdoelen aan de individuele ambities en talenten. 

  • Je zorgt voor de algemene werkverdeling, de overleggen van de verschillende onderdelen en het proces van de teamontwikkeling. Je zorgt voor verbinding met aanliggende beleidsterreinen en je zorgt ervoor dat de werkzaamheden van Grond in de werkprocessen op de juiste manier naar voren komen en geborgd zijn. 

Inhoud  

De interim teammanager Grond werkt nauw samen met de Coördinator Grond. De Coördinator Grond richt zich op de inhoudelijke aspecten van het werk dat Team Grond verzorgt. Het betreft onder meer de toetsing, sturing/keuzes en totstandkoming van adviezen, beheer gebouwen en gronden, transacties. Het overleg met interne opdrachtgevers en het aanspreekpunt voor politieke vragen. Ten aanzien van de inhoud is de Coördinator Grond het eerste inhoudelijke aanspreekpunt voor de teamleden. 

Algemeen Management Team (AMT) G&U 

Als interim teammanager Grond ben je onderdeel van het AMT van G&U en draag je bij aan de doorontwikkeling van deze nieuwe afdeling. Je zoekt de verbinding met andere afdelingen indien nodig. 

Externe is inzetbaar vanaf 15 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor gemiddeld 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 6 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 5 augustus 2024 inzetbaar is voor gemiddeld 32 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de studierichting, de plaats en het afstudeerjaar.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) als hiërarchisch leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie waarbij externe verantwoordelijk was voor teamontwikkeling en HR. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) als leidinggevende met HR verantwoordelijkheid voor een team van minimaal 20 medewerkers. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag per project/opdracht specifiek het aantal medewerkers benoemen.

60 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als hiërarchisch leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie waarbij externe verantwoordelijk was voor teamontwikkeling en HR, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Indien van toepassing, mogen relevante opdrachten/projecten eerder genoemd in de toelichting op de eisen, hier weer worden gebruikt. Externe heeft tenminste 10 jaar ervaring als hiërarchisch leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie waarbij externe verantwoordelijk was voor teamontwikkeling en HR (10 punten) Externe heeft 7 tot 10 jaar ervaring als hiërarchisch leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie waarbij externe verantwoordelijk was voor teamontwikkeling en HR (6 punten) Externe heeft 5 tot 7 jaar ervaring als hiërarchisch leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie waarbij externe verantwoordelijk was voor teamontwikkeling en HR (4 punten)

30 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het aansturen en begeleiden van een team in een ontwikkeltraject/verandertraject, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het aansturen en begeleiden van een team in een ontwikkeltraject/verandertraject (10 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met het aansturen en begeleiden van een team in een ontwikkeltraject/verandertraject (6 punten) Externe heeft geen ervaring met het aansturen en begeleiden van een team in een ontwikkeltraject/verandertraject (0 punten)

10 %

Externe beschikt aantoonbaar over kennis van en ervaring met grondzaken in een politieke context, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 1 opdracht/project beschrijven waaruit kennis van en ervaring met grondzaken in een politieke context blijkt (10 punten) Externe heeft geen kennis van en ervaring met grondzaken in een politieke context (0 punten)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Interim teammanager Grond afdeling Gebiedsontwikkeling & Uitvoering die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.