thumbnail
thumbnail

Ervaren jurist / vergunningverlener luchtvaart (2x)

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Sluit over 23 dagen
€ 130,00
8 - 16 uur Gelderland

Begindatum:

2 sept 2024

Einddatum:

31 aug 2024

Uren per week:

8 - 16 uur

Publicatiedatum:

11 jul 2024

Omschrijving van de opdracht
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we op grond van een wettelijke taak uitvoeren en die we inzetten om onze provinciale doelen te bereiken. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.

Het team dat zich bezighoudt met de vergunningverlening bestaat uit een 50-tal collega's en een flexibele schil. Jaarlijks worden veel vergunningen verleend en worden een groot aantal adviesverzoeken en vragen afgehandeld.

Het taakveld luchtvaart is binnen het team vergunningverlening één van de taakvelden. Binnen Gelderland zijn er diverse luchtvaartterreinen en daaromtrent spelen vraagstukken over de ruimtelijke ordening. In de vergunning van een luchtvaartterrein wordt geregeld wat er kan en mag op die locatie. Als ervaren jurist / vergunningverlener luchtvaart ken je die wereld: je weet de juridische kaders én RO vraagstukken uiteindelijk om te zetten in een besluit omtrent de luchthaven.  

Verantwoordelijkheden
Als jurist / vergunningverlener luchtvaart:

  • Regisseer je het proces om 6 à 7 oude BIGNALS om te zetten in een luchthavenregeling danwel een luchthaven besluit. Je stelt ook zelf de regeling danwel het besluit op. 

  • Lever je juridische expertise bij aanvragen van nieuwe luchthaventerreinen. Vanuit je expertise voer je overleg met de initiatiefnemer, diverse stakeholders en ons college. 

  • Participeer je -waar mogelijk- bij de uitwerking van het luchtvaartbeleid van de Provincie Gelderland. Je toetst het beleid met name op de uitvoerbaarheid.

Beschikbaarheid
Externe is inzetbaar vanaf 2 september 2024 tot en met 31 augustus 2025 voor 8 - 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 november 2024 inzetbaar is voor 8 - 16 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleent.

Eisen

  • U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

  • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde WO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

  • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2004 - heden) in de functie van jurist / vergunningverlener luchtvaart. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 10 jaar ervaring voldoet.

Wensen
Externe heeft aantoonbaar 10 jaar ervaring als jurist / vergunningverlener luchtvaart opgedaan in de periode 2004 - heden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. De opdrachten/projecten beschreven in de toelichting op de eisen mogen hier ook weer gebruikt worden. Externe heeft 10 jaar ervaring als jurist / vergunningverlener luchtvaart opgedaan in de periode 2014 - heden (10 punten) Externe heeft 10 jaar ervaring als jurist / vergunningverlener luchtvaart opgedaan in de periode 2009 - heden (10 jaar in meerdere niet aaneengesloten perioden) (6 punten) Externe heeft 10 jaar ervaring als jurist / vergunningverlener luchtvaart opgedaan in de periode 2004 - heden (10 jaar in meerdere niet aaneengesloten perioden) (4 punten)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Jan de Vries via 06 36 51 04 90 / opdrachtoverheid@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur
Opdracht Adviseur
Opdracht Adviseur

Ben jij de Ervaren jurist / vergunningverlener luchtvaart (2x) die deze organisatie zoekt?