thumbnail
thumbnail

Ecologisch adviseur Natura 2000

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 135,00
gemiddeld 20 uur Gelderland

Begindatum:

3 jul 2023

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

gemiddeld 20 uur

Publicatiedatum:

11 mei 2023

Organisatie
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Gelderland is tevens de groenste provincie van Nederland; één vijfde van alle natuur in Nederland is te vinden in Gelderland. Het grootste aandeel natuur ligt in het Gelders natuurnetwerk (GNN). Dit beslaat ruim 130.000 hectare en omvat alle natuurgebieden met een beschermde status, waaronder 14 Natura 2000 gebieden. Natuurherstel is noodzakelijk om meer maatschappelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Met onze aanpak voor natuurverbetering willen we zowel de condities voor de natuur in het algemeen verbeteren (biodiversiteit), als binnen de beschermde Natura 2000 gebieden (soorten en habitats). We vatten dat samen onder de noemer ‘robuust systeemherstel’. Hiermee brengen we de basis op orde en worden natuurgebieden gezond en zijn ze beter bestand tegen externe invloeden.

Omschrijving van de opdracht
Om inzicht te krijgen in de mate waarin we de gebiedsdoelen van onze Natura 2000 gebieden realiseren, voeren we momenteel natuurdoelanalyses (NDA’s) uit. Uit deze analyses moet begin 2023 blijken of de doelen voor onze Natura 2000 gebieden binnen bereik blijven. De NDA’s zijn input voor het gebiedsplan conform de Wet Stikstofreductie en Natuurherstel en voor de Gelderse uitwerking van het NPLG. In Natura 2000 gebieden zijn de klimaateffecten op de natuur ook merkbaar. Dat kan zorgen voor plant- en diersoorten die zich ‘van nature’ minder thuis voelen in het Natura 2000 gebied van nu. Wij zijn met het Rijk en provincies in gesprek om te kijken hoe we de doelensystematiek Natura 2000 kunnen actualiseren.

Kortom, het werkveld natuur is sterk in beweging en vraagt de komende jaren veel aandacht. We zijn op zoek naar een ervaren ecoloog met kennis van Natura 2000, die het team dat werkt aan vraagstukken die Natura 2000 gerelateerd zijn, op een flexibele manier kan ondersteunen. Het gaat om een adviseur die vanuit zijn/haar beschikbare brede kennis en ervaring kan bijdragen aan het beantwoorden van de complexe vraagstukken die de komende periode gaan spelen. Het op een toegankelijke manier mondeling en schriftelijk complexe materie kunnen verwoorden, is daarbij essentieel.

Taken en verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van een ecologisch adviseur Natura 2000 bestaan met name uit het leveren van ecologische kennis en kennis van Natura 2000 voor o.a.:

 • Het opstellen van de Natura 2000 beheerplannen en natuurdoelanalyses;

 • Het uitwerken en uitvoeren van het programma Vitaal Landelijk gebied Gelderland (VLGG);

 • Het uitvoeren van de natuuropgaven waaronder Natura 2000 beheerplannen;

 • De actualisatie van de doelensystematiek.

Beschikbaarheid
Externe is inzetbaar vanaf 3 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 voor gemiddeld 20 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 12 maanden.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 september 2023 inzetbaar is voor gemiddeld 20 uur per week.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland. Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde WO-opleiding.

  Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) in de functie van ecologisch adviseur.

  Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet.

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) met Natura 2000.

  Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet.

Gunningscriteria

 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2020 - heden) met het opstellen van Natura 2000 beheerplannen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met natuurdoelanalyses (NDA's), aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 202 - heden) met projecten op het gebied van natuur in Gelderland, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Ecologisch adviseur Natura 2000 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.