thumbnail
thumbnail
Verkeerskundig modelexpert

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Mobiliteit en Verkeer
Deze inhuuropdracht is verlopen
€112,25
6 Flevoland

Publicatiedatum:

14-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

01-04-2023

Einddatum:

01-04-2024

Organisatie
De afdeling Strategie en Beleid houdt zich bezig met beleidsontwikkeling van de Provincie Flevoland. Binnen het team mobiliteit spitst dit zich toe op de beleidsontwikkeling ten aanzien van mobiliteit. Een van de activiteiten is het initiëren en uitvoeren van mobiliteitsstudies die betrekking hebben op belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Daarbij is de ontwikkeling en toepassing van verkeersmodellen van belang.

Opdracht
Er worden in 2023 twee projecten opgestart. Dit zijn ‘multimodaal bereikbaarheidsonderzoek Flevoland’ en ‘multimodaal bereikbaarheidsonderzoek Lelystad zuid’. Deze projecten worden uitbesteed.

Bij deze projecten wordt gebruik gemaakt van het Strategisch Verkeersmodel Lelystad - Almere’ (Stravela) en het verkeersmodel VENOM. De kwaliteit van de resultaten van de studies staat of valt met goede modeluitgangspunten en een goede analyse en interpretatie/plausibiliteit van modeluitkomsten. De provincie heeft deze specialistische modelmatige kennis van de verkeersmodellen zelf niet in huis en zoekt een modelexpert die de provincie hierbij vanuit de opdrachtgeverskant ondersteunt.

De volgende werkzaamheden/taken maken onderdeel uit van de vraagscope:

 • Adviseren van de provincie ten aanzien van de aanpak en uitvoering van de genoemde twee studies met name ten aanzien van de modelmatige aspecten en uitgangspunten, interpretatie en analyses van de uitkomsten van de modelberekeningen en het toetsen van de plausibiliteit van de resultaten van de modelberekening die door adviesbureaus gaat worden uitgevoerd.

 • Deelname aan (een relevant deel van de) projectgroep vergaderingen voor actieve inbreng ten aanzien van de modelmatige aspecten vanuit de opdrachtgever en om de resultaten goed te kunnen toetsen en beoordelen.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: werkdagen en tijden in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Werkzaamheden vinden in overleg thuis of (indien gewenst voor bijvoorbeeld fysieke vergaderingen) op het provinciehuis in Lelystad plaats;
2. Uurtarief maximaal € 112,25 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5.Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verkeersmodel ‘VENOM/NRM’ (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verkeersmodel ‘VENOM/NRM’ (0 punten);
b. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verkeersmodel ‘VENOM/NRM’ (10 punten);
c. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verkeersmodel ‘VENOM/NRM’ (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met verkeersmodel Lelystad/Stravela (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met verkeersmodel Lelystad/Stravela (0 punten);
b. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met verkeersmodel Lelystad/Stravela (20 punten);
c. Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met verkeersmodel Lelystad/Stravela (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring ten aanzien van modeladvisering in verkeerskundige studies bij een (semi-) overheidsinstantie (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
a.  Tot 5 jaar werkervaring (0 punten);
b. 5 tot 10 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
c. Meer dan 10 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten)

 Competenties

 • Je bent analytisch;

 • Je bent communicatief vaardig;

 • Je bent klantgericht;

 • Je bent een teamspeler;

 • Je bent proactief en neemt initiatief;

 • Je bent een aanpakker;

 • Je hebt een flexibele houding;

 • Je bent doelgericht en creatief denkend.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Voor de zzp'er

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Verkeerskundig modelexpert die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.