thumbnail

Senior Adviseur Cultuur

Provincie Flevoland

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Beleidsadvies ACTIEF

Publicatiedatum:

07-01-2022

Sluitingsdatum:

19-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

01-08-2022

Uren per week:

12
€ 120,-
12 Flevoland

Organisatie
De afdeling S&B werkt proactief aan ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Flevoland. Onze missie is ‘ruimte creëren voor een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is’. Cultuur is daarbij van grote en verbindende waarde; uiteraard in artistiek-inhoudelijk opzicht, maar ook maatschappelijk, economisch en ruimtelijk. Om daar invulling aan te geven, maakt en voert de provincie cultuur- en erfgoedbeleid uit. Uitgangspunt daarbij is het unieke  ’Verhaal van Flevoland’.  Dat wordt verteld in allerlei vormen en op allerlei plekken, zoals  podia,  onze landschapskunstwerken en scholen. Zo blijft dat verhaal, net als onze provincie zelf, steeds in ontwikkeling. We maken het verhaal ook sámen in Flevoland: met makers en culturele instellingen, én met inwoners. 

Context
Als senior beleidsadviseur cultuur en erfgoed ben je onderdeel van het team Samenleving. Je bent breed inzetbaar binnen het taakveld cultuur en erfgoed. In onderling overleg tussen de teamleden en leiding worden afspraken gemaakt over de toedeling van taken. Vooralsnog ben je eerste aanspreekpunt voor beeldende kunst en landschapskunst; je ontwikkelt museumbeleid en voert dat uit. Je bent accounthouder voor Batavialand in Lelystad, het nieuwe kunstmuseum i.o. in Almere en museum Schokland. Als senior beleidsadviseur denk je strategisch mee over het brede beleidsterrein cultuur en erfgoed en zorg je samen met collega’s voor de kwaliteit en tijdigheid van de producten van het cluster. Waar mogelijk leg je verbindingen met onderwerpen op andere gebieden binnen Team Samenleving, zoals krachtige samenleving en recreatie & toerisme.

Opdracht
Jouw concrete werkzaamheden:

 • Je schrijft (beleids)voorstellen en -adviezen;
 • Je behandelt subsidieaanvragen;
 • Je onderhoudt contacten met culturele instellingen, Rijk en gemeenten;
 • Je adviseert de portefeuillehouder / gedeputeerde Cultuur en ondersteunt hem/haar als lid van Gedeputeerde Staten en in de rol richting Provinciale Staten;
 • Je bent in- en extern het aanspreekpunt voor jouw onderwerpen en waar nodig vervanger op enkele andere onderwerpen.

Voor de bestuurders ben je beschikbaar voor het portefeuillehouders- overleg en commissie- en Statenvergaderingen.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt voor het grootste deel op dinsdag vervuld en verder flexibel over verschillende dagen. We werken hybride, deels digitaal en deels fysiek.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar ervaring bij een overheid/culturele instelling die te maken heeft met (complexe) politiek-bestuurlijke processen
3. Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad
4. Uurtarief maximaal € 120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk en fee Flextender.
5. Je beschikt over eigen IT-middelen zoals laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
6. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare ervaring als senior beleidsadviseur cultuur en/of erfgoed (bij voorkeur bij de overheid, het publieke domein of de cultuursector) in de afgelopen 5 jaar (35 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 tot 2 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
c. 2 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring (25 punten);
d. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring (35 punten);
8. Aantoonbare kennis en werkervaring binnen de cultureel sector in de afgelopen 7 jaar (30 punten);
a. Minder dan 2 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 2 tot 7 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
c. Meer dan 7 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);
9. Aantoonbaar landelijk en regionaal (bij voorkeur Flevoland) netwerk bij musea, culturele fondsen en instellingen, ministeries en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (maak duidelijk kenbaar in het cv) (35 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met genoemde werkzaamheden (0 punten);
b. Aantoonbare netwerk en kennis op lokaal/regionaal/landelijk niveau (15 punten);
c. Aantoonbare netwerk en kennis op lokaal/regionaal, inclusief Flevoland/landelijk niveau (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Organisator;
 • Verbinder;
 • Leider;
 • Strateeg;
 • Adviesvaardigheden op complexe dossiers;
 • Politiek-, bestuurlijk- en organisatiesensitief;
 • Communicatief sterk; zowel schriftelijk als mondeling;
 • Overtuigingskracht;
 • Analytisch sterk;
 • Doelgericht, vasthoudend, standvastig en onafhankelijk;
 • Flexibel en creatief denkend.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 14 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 17 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op vrijdag 21 januari 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 20 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 19 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Adviseur Cultuur die deze organisatie zoekt?