thumbnail
thumbnail

Projectleider invoering Wdo en Wmebv

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Sluit over 5 dagen
€115
16 Flevoland

Begindatum:

3 jul 2024

Einddatum:

3 jul 2025

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

11 jun 2024

Organisatie
Provincie Flevoland zet vol in op de digitale transitie. Onderdeel van deze digitale transitie is het thema ‘Informatie Open en Transparant’. De resultaten binnen dit thema zijn randvoorwaardelijk voor de digitale transitie. Het voldoen aan wet- en regelgeving is daarbij vanzelfsprekend essentieel, waarbij voor deze uitvraag specifiek wordt ingezet op compliancy aan de Wet digitale overheid (Wdo) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

De Wdo heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU-richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. De wet is vanaf 1 juli 2023 van kracht en wordt gefaseerd ingevoerd.

De Wmebv treedt naar verwachting op 1 januari 2025 in werking. Hiermee krijgen inwoners en ondernemers het recht om officiële berichten digitaal aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen. De beide wetten hebben een relatie met elkaar en met de Wet open overheid (Woo). Invoering van deze laatste wet loopt al. De voorbereiding van de Wdo is deels gebeurd

Opdracht
Door de Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), krijgen inwoners en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De overheid is verplicht elektronische kanalen aan te wijzen die burgers en ondernemers daarvoor kunnen gebruiken én moet deze bekend maken. Voor alle diensten geldt dat de papierenweg openblijft, tenzij een specifieke wet anders voorschrijft.

Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij storing. Ook moeten berichten voldoen aan de eisen zoals benoemd zijn in andere informatie wetten zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet digitale overheid. Deze laatste wet heeft impact op de betrouwbaarheidsniveaus zoals wij die nu hanteren binnen provincie Flevoland.

De opdracht is om het berichtenverkeer van Provincie Flevoland te laten voldoen aan de eisen die staan beschreven in de Wmebv en de berichten te toetsen op het juiste betrouwbaarheidsniveau. Hierbij moet er ook worden voldaan aan de overige wettelijke eisen rondom digitale dienstverlening.

Als projectmanager maak je een projectopdracht, breng je de huidige situatie in kaart, maak je een plan van aanpak en zet je stappen in de implementatie. Dit doe je in samenspraak met de betrokken collega’s binnen de provincie Flevoland.

Werkdagen
De werkdagen worden in onderling overleg vastgesteld, uiteraard rekening houdend met vakanties en zon- en feestdagen.

Minimumeisen/ knock-outcriteria

 1. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

 2. Aantoonbare relevante werkervaring met het implementeren van de Wmebv en de Wdo binnen een organisatie, beschrijf dit aan de hand van een concreet voorbeeld of voorbeelden wat jouw rol en werkzaamheden hierbij waren;

 3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een functie als projectleider op het snijvlak van verandermanagement, informatiemanagement én projectmanagement binnen een overheidsorganisatie, beschrijf dit aan de hand van een concreet voorbeeld of voorbeelden wat jouw rol en werkzaamheden hierbij waren;

 4. Een maximum uurtarief van € 115,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met projecten op het gebied van digitale dienstverleningsprocessen voor de overheid (30 punten);
  a. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring met projecten op het gebied van digitale dienstverleningsprocessen voor de overheid (0 punten);
  b. 3 tot 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met projecten op het gebied van digitale dienstverleningsprocessen voor de overheid (15 punten);
  c. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met projecten op het gebied van digitale dienstverleningsprocessen voor de overheid (30 punten);

 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider invoering digitale wetgeving bij gemeenten en/of provincies (maximaal aantal te behalen punten 50);
  a. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider invoering digitale wetgeving bij gemeenten en/of provincies (0 punten);
  b. 3 tot 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider invoering digitale wetgeving bij gemeenten en/of provincies (25 punten);
  c. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider invoering digitale wetgeving bij gemeenten en/of provincies (50 punten);

 3. Aantoonbare kennis van informatiewetgeving Wmebv én Wdo (20 punten);
  a. Aantoonbare kennis van informatiewetgeving Wmebv én Wdo in 1 project of opdracht (0 punten);
  b. Aantoonbaar kennis van informatiewetgeving Wmebv én Wdo in 2-3 projecten of opdrachten (10 punten);
  c. Aantoonbare kennis van informatiewetgeving Wmebv én Wdo in minimaal projecten of opdrachten (20 punten).

Competenties

 • Projectmanagementvaardigheden;

 • Verantwoordelijkheid (actie ondernemen);

 • Zelfstandig en pragmatisch in aanpak;

 • Oordeelsvorming (afwegen);

 • Samenwerken;

 • Resultaatgericht (formuleert resultaten);

 • Organisatiesensitief. 

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Voor de zzp'er

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

 • De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

 • Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 26 juni 2024 tussen 13.00 uur en 16.00 uur en vinden fysiek plaats in het provinciehuis. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 24 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider invoering Wdo en Wmebv die deze organisatie zoekt?