thumbnail
Programmamaker voor het programma ‘Nieuwe makers, nieuwe verhalen’ - onderdeel van het Flevolands fonds voor culturele ontwikkeling

Provincie Flevoland

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
€82,50
24 Flevoland

Publicatiedatum:

23-06-2022

Sluitingsdatum:

04-07-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24

Organisatie
Provincie Flevoland is een ontwikkelingsgerichte provincie met een unieke ontstaansgeschiedenis, eeuwenoud erfgoed en een jonge culturele infrastructuur. De afdeling Strategie & Beleid (S&B) werkt proactief aan ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Flevoland. Onze missie is ‘ruimte creëren voor een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is’. Cultuur is daarbij van grote en verbindende waarde; uiteraard in artistiek-inhoudelijk opzicht, maar ook maatschappelijk, economisch en ruimtelijk. Om daar invulling aan te geven, maakt en voert de provincie cultuur- en erfgoedbeleid uit. Uitgangspunt daarbij is het unieke ’Verhaal van Flevoland’. Dat wordt verteld in allerlei vormen en op allerlei plekken, zoals podia, onze landschapskunstwerken en scholen. Zo blijft dat verhaal, net als onze provincie zelf, steeds in ontwikkeling. We maken het verhaal ook sámen in Flevoland: met makers en culturele instellingen, én met inwoners.

Opdracht
De programmamaker geeft uitvoering aan het programma ‘Nieuwe makers, nieuwe verhalen’ dat onderdeel is van het nieuwe Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling. Fonds voor culturele ontwikkeling - Provincie Flevoland. Op deze webpagina staat ook de notitie over het fonds, op p. 7 t/m 10 staat het programma beschreven. Doelen van het programma zijn gericht op de samenhangende gebieden: makers, publiek, culturele infrastructuur en culturele sector. De pijlers van het programma zijn Talentontwikkeling en Producties. Voor de makers zijn (selectie)criteria vastgesteld, voor het programma als geheel zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten benoemd. De programmamaker scout actief individuele / groepjes makers c.q. deelnemers aan het Programma. Op basis van hun offertes, kunnen zij opdrachten krijgen. Dit proces krijgt in overleg tussen de programmamaker en de provincie nadere uitwerking.

Werkzaamheden vinden plaats op diverse locaties waar potentiële deelnemers aan het programma te vinden zijn. De opdracht veronderstelt ook overleg op locaties waar culturele instellingen, festivals e.d. zijn. Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van een flexibele werkplek op het provinciehuis in Lelystad.

Werkdagen
De opdracht kan vervuld worden op verschillende en wisselende dagen.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 82,50 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
2. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
3. Bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruik gemaakt van eigen IT-middelen van de opdrachtnemer. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking om gebruik te kunnen maken van het provinciale systeem.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werven van landelijke en/of regionale of lokale fondsen (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met talentontwikkeling van young professionals in het culturele veld (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring van en met het landelijk én het Flevolands culturele veld, met name het informele / urban circuit (20 punten);
a. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring van en met het landelijk én het Flevolands culturele veld, met name het informele / urban circuit (20 puntent);
b. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring van en met het Flevolands culturele veld, met name het informele / urban circuit (15 punten);
c. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring van en met het landelijk culturele veld, met name het informele / urban circuit (10 punten);
d. Geen minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring van en met het landelijk én het Flevolands culturele veld, met name het informele / urban circuit (0 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met professionele podia en festivals op het gebied van programmering in en/of buiten Flevoland (15 punten);
a. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met professionele podia en festivals op het gebied van programmering buiten Flevoland (10 punten);
b. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met professionele podia en festivals op het gebied van programmering in Flevoland (15 punten);
c. Geen minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met professionele podia en festivals op het gebied van programmering binnen óf buiten Flevoland (0 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het samenstellen van én samenwerken met een adviescommissie op het gebied van cultuur bestaande uit professionele (ervarings)deskundigen (20 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met het samenstellen van én samenwerken met een adviescommissie op het gebied van cultuur bestaande uit professionele (ervarings)deskundigen (20 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met alleen het samenwerken met een adviescommissie op het gebied van cultuur bestaande uit professionele (ervarings)deskundigen (15 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met alleen het samenstellen van een adviescommissie op het gebied van cultuur bestaande uit professionele (ervarings)deskundigen (10 punten);
d. Aantoonbaar lid zijn (geweest) van een adviescommissie op het gebied van cultuur bestaande uit professionele (ervarings)deskundigen (5 punten);
e. Geen aantoonbare werkervaring met het samenstellen van én samenwerken met een adviescommissie op het gebied van cultuur bestaande uit professionele (ervarings)deskundigen (0 punten).

Competenties

  • Pro- actieve werkhouding;

  • Flexibele werkhouding;

  • Planmatig werken;

  • Politiek/bestuurlijk sensitief;

  • Voortgangs- verantwoordingsrapportages kunnen schrijven.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programmamaker voor het programma ‘Nieuwe makers, nieuwe verhalen’ - onderdeel van het Flevolands fonds voor culturele ontwikkeling die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.