thumbnail
thumbnail

Beleidsadviseur natuur

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€80
32 - 36 Flevoland

Begindatum:

2 okt 2023

Einddatum:

2 okt 2024

Uren per week:

32 - 36

Publicatiedatum:

14 sept 2023

Organisatie
Flevoland wordt gekenmerkt door een eigen manier van denken en doen. De mentaliteit in “het nieuwe land” is toekomstgericht, wij denken graag in termen van ontwikkelen, groeien en de schouders eronder zetten. Ook in tijden met economische tegenwind en krimp voert deze pioniersmentaliteit de boventoon. We zitten niet bij de pakken neer, maar zijn creatief en zoeken naar nieuwe wegen. In deze jonge regio schakelen we een tandje bij als het even tegenzit.

Flevoland is rijk aan natuur. Denk aan de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en de grote bosgebieden langs de randmeren. De provincie wil dat mensen kunnen genieten van de natuur, en ook meehelpen om de natuur te beschermen en verder te ontwikkelen. Dit doen we zoveel mogelijk samen met gebiedspartners. Door proactief in te spelen op ruimtelijke ontwikkelingen zoeken we naar manieren om natuur en economie met elkaar te verbinden.

De meeste Flevolandse natuurgebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Binnen dit netwerk staan de natuurwaarden voorop en zet de provincie zich samen met gebiedspartners in voor kwaliteitsverbetering. Inzet is een gevarieerde natuur die aansluit bij de Flevolandse bodem- en milieuomstandigheden. Binnen het netwerk is ruimte voor economische ontwikkelingen wanneer deze zo zijn in te passen dat het de natuur verbetert en versterkt.

Pas jij in deze uitdagende en inspirerende werkomgeving en wil jij een significante schakel zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Opdracht
Als Beleidsadviseur denk je mee over het brede beleidsterrein natuur. Waar mogelijk leg je verbindingen met onderwerpen op andere gebieden binnen de organisatie. Zoals krachtige samenleving, sport, cultuur & erfgoed, recreatie & toerisme en mobiliteit.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Je bereidt ambtelijke en bestuurlijke overleggen voor en draagt zorg voor een goeie advisering naar de portefeuillehouder;

 • Je beoordeeld subsidieaanvragen en -verantwoordingen;

 • Je zet belangrijk onderzoek uit en de overige uitvoering van het huidige beleid;

 • Je werkzaamheden kunnen variëren van planvorming, planuitwerking, toetsing op papier en in het veld tot het organiseren van bijeenkomsten en adviseren over de natuurgevolgen van nieuwe initiatieven;

 • Indien nodig vervang je directe collega’s bij eventuele afwezigheid.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: alle werkdagen.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2. B.Y.O.D. (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en toebehoren;
3. Uurtarief maximaal € 80,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Afgeronde WO opleiding op het gebied van natuur en/of ecologie. (20 punten);
a. Afgeronde WO opleiding op het gebied van natuur en ecologie (20 punten);
b. Afgeronde WO opleiding op het gebied van natuur (10 punten);
c. Afgeronde WO opleiding op het gebied van ecologie (10 punten);
d. Geen afgeronde opleiding op het gebied van natuur of ecologie (0 punten);
4. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (30 punten);
a. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (30 punten);
b. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (20 punten);
c.  Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (10 punten);
d.  Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (5 punten);
e. Geen aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (0 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als (beleids-) adviseur op het gebied van natuur (30 punten);
a. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als (beleids-) adviseur op het gebied van natuur (30 punten);
b. Meer dan 4 jaar aantoonbare werkervaring als (beleids-) adviseur op het gebied van natuur (20 punten);
c. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring als (beleids-) adviseur op het gebied van natuur (15 punten);
d. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring als (beleids-) adviseur op het gebied van natuur (10 punten);
e. Aantoonbare werkervaring van minimaal 1 jaar als (beleids-) adviseur op het gebied van natuur (5 punten);
d. Minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring als (beleids-) adviseur op het gebied van natuur (0 punten);
6. Maximaal uurtarief van € 80,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (20 punten);
a. Uurtarief tot €72,50,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (20 punten);
b. Uurtarief vanaf €72,51 - tot € 75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (15 punten);
c. Uurtarief vanaf €75,01 - tot € 78,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
d. Uurtarief vanaf €78,01- en tot en met 80,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Uitgerust met uitstekende communicatievaardigheden;

 • Flexibel;

 • overtuigingskracht;

 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit;

 • Communicatief vaardig;

 • Je schakelt makkelijk tussen verschillende onderwerpen en beleidsterreinen;

 • Je bent in staat om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar oplossingsrichtingen en beleidsadviezen voor bestuurders;

 • Je bent vaardig in het omgaan met verschillende belangen en hebt oog voor de belangen en positie van het bestuur en de provinciale organisatie;

 • Je werkt samen vanuit een intrinsieke motivatie om met betrokken partijen het gezamenlijke belang te realiseren.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van  dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland;

 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen;

 • De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de opdracht niet te gunnen;

 • Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 18 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 19 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op maandag 25 september 2023 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 22 september 2023. bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 21 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Beleidsadviseur natuur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.