thumbnail
thumbnail
Ambtelijk Opdrachtgever (AO) Infrastructurele werken

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€140
16-20 Flevoland

Begindatum:

30 mei 2022

Einddatum:

30 nov 2022

Uren per week:

16-20

Publicatiedatum:

6 mei 2022

Organisatie
De provincie Flevoland is de jongste en tevens snelst groeiende provincie van Nederland. Waar ooit alleen het water van de Zuiderzee was, is nu de jongste provincie van het land te vinden. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Afdeling Infrastructuur
Meer dan 100 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten (Ingenieursbureau) en het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen (Bureau Wegen & Vaarwegen). De opdracht zal plaatsvinden voor het Ingenieursbureau.

Opdracht
De Regioprojecten
De Regioprojecten zijn onderdeel van de provinciale programma’s Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (het p-MIRT) en Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (het MBVI) van de provincie Flevoland. Deze documenten vormen tezamen een jaarlijks terugkerend meerjarig uitvoeringsprogramma, waarin –onder meer- de projecten staan beschreven die het Ingenieursbureau van de afdeling Infrastructuur in uitvoering heeft of op termijn in uitvoering zal nemen. Voor inzage in het meest recente p-MIRT/MBVI wordt verwezen naar http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/wegen-vaarwegen-en-openbaar-vervoer.

Grote projecten
Naast de regioprojecten wordt de ambtelijk opdrachtgever ook gekoppeld aan een aantal grote projecten. Voorbeelden van deze projecten zijn:

Hogering
Realiseren 2 ongelijkvloerse kruisingen/tunnelbakken inclusief de capaciteitsuitbreiding van 2x2 naar 2x3 op de ringweg van Almere. Dit project heeft een realisatiewaarde van ca. €45.000.000,-

Ongelijkvloerse kruising Ganzeweg Knardijk
Het ombouwen van de huidige gelijkvloerse kruising in de Ganzeweg ter hoogte van de Knardijk ombouwen naar een ongelijkvloerse kruising, inclusief alle landschappelijke inpassing een onderhoud aan omliggende wegen. Dit project heeft een realisatiewaarde van ca. €15.000.000,-

De opdracht
Wij zoeken een Ambtelijk opdrachtgever die in staat is om de ambtelijke eindverantwoording te dragen voor zowel de regioprojecten als de benoemde grote projecten. Dit alles binnen de politiek bestuurlijke context van de provincie.

Tegelijkertijd met deze uitvraag wordt deze opdracht ook in een inhoudelijk identieke uitvraag gepubliceerd. Deze uitvraag wordt echter uitgezet voor 16 - 20 uur per week. Wij zoeken 1 professional die deze opdracht uitvoert. Het staat u vrij op één van beide uitvragen te reageren.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: dinsdag, overige dag(en) in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Een afgeronde opleiding op HBO bachelor in de richting van Civiele Techniek of gelijkwaardig;
3. Aanwezigheid in ieder geval op dinsdag en woensdag, overige beschikbaarheid is in overleg. Overige uren flexibel in te delen. Werktijden kunnen variëren;
4. Uurtarief maximaal €140,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
5. Beschikbaar per 30 mei 2022 voor 16-20 uren per week gedurende de looptijd van de opdracht;
6. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau in de richting van Civiele techniek of gelijkwaardig (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het coachen van projectmedewerkers bij nieuwe werkprocessen (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met systemengineering in de rol van projecteindverantwoordelijke (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke besluitvorming en advisering in een politieke omgeving (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
11. Aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijke in infrastructurele projecten met een omvang van minimaal € 30 miljoen per project in de afgelopen 10 jaar (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
12. Aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijke in infrastructurele projecten met een omvang van minimaal € 10 miljoen per project in de afgelopen 10 jaar (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met infrastructurele projecten met een minimale omvang van € 10 miljoen per project in de afgelopen 10 jaar (0 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 1 project met infrastructurele projecten met een minimale omvang van € 10 miljoen per project in de afgelopen 10 jaar (10 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met 1 tot 3 projecten met infrastructurele projecten jaar met een minimale omvang van € 10 miljoen per project in de afgelopen 10 jaar (20 punten);
d. Aantoonbare werkervaring met 3 of meer projecten met infrastructurele projecten jaar met een minimale omvang van € 10 miljoen per project in de afgelopen 10 jaar (30 punten).

Competenties

  • Politieke sensitiviteit;

  • Leiderschap;

  • Betrouwbaar;

  • Proactief;

  • Teamspeler;

  • Gestructureerd;

  • Oplossingsgericht;

  • Nauwgezet.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Planning
De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 19 mei 2022 van 13:00 tot 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 18 mei 2022 bericht. De gesprekken worden fysiek gehouden op het Provinciehuis te Lelystad. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Ambtelijk Opdrachtgever (AO) Infrastructurele werken die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.