thumbnail
Secretaris Commissie Behandeling Bezwaarschriften

Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker, Nederland

Financieel-administratief
Sluit morgen
Geen maximum
16 tot 20 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

05-08-2022

Sluitingsdatum:

15-08-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16 tot 20

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer bestaat uit een stafbureau en twee teams, te weten Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. De secretaris Commissie Behandeling Bezwaarschriften maakt onderdeel uit van het stafbureau, dat onder directe aansturing staat van het afdelingshoofd.

Opdracht
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is op zoek naar een secretaris Commissie Behandeling Bezwaarschriften. Als secretaris bereid je de commissiezitting inhoudelijk voor en treed je in de zitting op als secretaris. Dit doe je samen met je collega-secretaris en administratief medewerker.  Je stelt de adviezen op voor de Commissie Behandeling Bezwaarschriften. Je onderhoudt contacten tussen de commissie, vakafdeling en partijen. Ook ondersteun je de commissie bij het uitbrengen van adviezen en bewaak je de voortgang van de bezwaarprocedures. De commissievergaderingen vinden in de regel fysiek op dinsdag- of donderdagavond plaats, éénmaal in de twee weken. In de afgelopen twee jaar zijn veel vergaderingen als gevolg van Corona digitaal gehouden. Jouw collega-secretaris en jij vervullen bij toerbeurt de rol van secretaris tijdens de zittingen.

Kennis/ervaring

Het volgende is op jou van toepassing:

  • Je hebt een afgeronde opleiding rechten op minimaal HBO bachelor niveau;

  • Je hebt kennis van en affiniteit met de afwikkeling van (gemeentelijke) bezwaarschriften; Je hebt kennis op het terrein van het algemeen bestuursrecht, m.n. de Awb;

  • Je hebt kennis op het terrein van Sociaal domein (Participatie, WMO en Jeugd) en/of Ruimtelijk Domein (VTH en Ruimtelijke Ordening);

  • Je bent zorgvuldig, stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je werk en je bent communicatief sterk;

  • Je bent beschikbaar op dinsdag- en donderdagavond in verband met commissiezittingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Uiterlijk per 1 september 2022 beschikbaar voor minimaal 16 uur per week gedurende de gehele inhuurperiode inclusief verlengingsopties;

Gunningscriteria (weging)
4. Afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van “Rechten” (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist bij een gemeentelijke organisatie (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist voor een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie (30 punten);
7. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten).

Competenties
- Communicatief;
- Omgevingsbewust;
- Samenwerkingsgericht;
- Zorgvuldig
- Analytisch;
- Proactief.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 19 augustus 2022 van 09.00 tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 18 augustus 2022 voor 16.00 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Secretaris Commissie Behandeling Bezwaarschriften die deze organisatie zoekt?