thumbnail
thumbnail

Projectleider Lokaal Gezondheidsbeleid 2025-2028

Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker, Nederland

Sluit over 6 dagen
Geen maximum
12 tot 20 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

1 jan 2025

Uren per week:

12 tot 20

Publicatiedatum:

11 jun 2024

Organisatie 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. 

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken. 

De afdeling Beleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt beleid op dat leidt tot regelgeving vastgesteld door college en/of raad.  

Opdracht 
Om deze opdracht te realiseren zoeken wij een ervaren resultaatgerichte projectleider die een nota lokaal gezondheidsbeleid kan opstellen.  

Taken die hier bij horen: 

 • Instellen projectwerkgroep. Aanstellen externe projectleider: opstellen projectplan;

 • Delen, afstemmen projectplan met afdelingshoofd en portefeuillehouder. Bepalen vervolg afstemmingsmomenten;

 • Starbijeenkomst waarin wordt opgehaald waar volgens interne partners (afdeling Beleid, Wijkzaken en het Sociaal Domein) kansen en uitdagingen voor lokaal gezondheidsbeleid liggen en waar ze zelf een rol hebben. Verder worden contactpersonen aangewezen die gedurende het proces namens de afdelingen/teams betrokken blijven;

 • Consultatietraject met lokale partners SBJ (SWOP, Bibliotheek Oostland en Jongerenwerk);

 • Advisering door GGD Haaglanden gedurende het traject;

 • Participatietraject voor inwoners op 3 thema's (3 avonden). Daarbij vragen we ondersteuning van externe partners GGD en Brijder preventie;

 • Advisering Adviesraad Sociaal Domein (optioneel);

 • Bestuurlijke behandeling in 4e kwartaal 2024 (college) t/m 1e kwartaal 2025 (raad).   

Het plan moet voldoen aan de volgende eisen: 

 • Positieve advisering GGD Haaglanden;

 • Alle ingebrachte elementen/onderdelen zijn verwerkt;

 • In lijn met landelijke (WPG en landelijke gezondheidsthema’s GALA), regionale (IZA/RIGA) en lokale kaders (verbinding met visie op sociaal domein, omgevingsvisie en Brede SPUK plan);

 • Participatietraject afgerond;

 • In het plan is toegevoegd een uitvoeringsprogramma waarin per activiteit smart is beschreven doel, inhoud, scope qua tijd/doelgroep/geld en verwachte outcome.

We vragen van de kandidaat:  

 • Kennis van de lokale en regionale gezondheidssituatie en kennis van GGD-Haaglanden;

 • Kennis van landelijke en regionale ontwikkelingen in het kader van IZA en GALA 

Vereisten / knock-outcriteria  

 1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

 2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.;

 3. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven biedt qua verzekerde hoedanigheid, inhoudelijk dekking aan minimaal de opdrachtwaarde van de opdracht;

 4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider op een landelijk of regionaal gezondheidsthema, licht dit duidelijk toe; 

 5. Minimaal 1 jaar aantoonbare en inhoudelijke werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering over gezondheidsbeleid; 

Gunningscriteria (weging) 

 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het werken met regionale gezondheidspartners, zoals de GGD benoem hiervan een voorbeeld in het cv (20 punten); 

 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het opstellen van beleidsnota’s (25 punten); 

 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider Sociaal Domein binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten); 

 4. Aantoonbare kennis en ervaring met IZA-GALA en GGD Haaglanden (25 punten). 

Competenties 
- Resultaatgericht;
- Zelfstandigheid; 
- Samenwerken;
- Regisseren; 
- Politiek en bestuurlijk bewustzijn; 
- Communicatieve vaardigheden (zowel in woord als geschrift); 
- Plannen en organiseren;
- Analytisch vermogen; 
- Oordeelsvorming;

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. 

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.  

Planning 
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 27 juni 2024 van 10.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 24 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Voor de zzp'er

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. 

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. 

 • 'Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.  

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Lokaal Gezondheidsbeleid 2025-2028 die deze organisatie zoekt?