thumbnail
thumbnail
Klantmanager Inkomen Statushouders

Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Begindatum:

18 dec 2023

Einddatum:

18 jun 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

21 nov 2023

Context
De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft hiernaast ook een procedure voor vaste invulling van deze vacature lopen. 
Pijnacker-Nootdorp behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De afdeling Sociaal Domein bestaat uit de afdeling Participatie en de afdeling Maatschappelijke ondersteuning.  Onder het team Participatie valt het  Jongerenteam Opleiding en Werk, en het team Werk & Inkomen waar jij als klantmanager deel van uitmaakt.

Opdracht

 • Je beoordeelt bijstandsaanvragen en voert intakegesprekken met de cliënt. Je hebt daarbij oog voor de participatiemogelijkheden van de cliënt en probeert deze conform de regelgeving zo goed mogelijk te adviseren;

 • Je regelt voor de client (statushouder) een voorschot, bijzondere bijstand voor inrichtingskosten en het ontzorgen tijdens de eerste periode;

 • Je legt en onderhoudt contact met de ketenpartners en hebt een proactieve rol in het uitvoeren van je werkzaamheden;

 • Je beheert zelfstandig een caseload en bent daarin verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende zaken, dit betekent ook dat je periodieke en incidentele heronderzoeken uitvoert;

 • Je werkt actief samen met klantmanager Inburgering & Werk;

 • Je werkt aan het voorkomen en aanpakken van fraude door de rechtmatigheid van verstrekte of te verstrekken uitkeringen te beoordelen;

 • Je signaleert belemmeringen of ondersteuningsvragen op andere gebieden in het sociaal domein en bent intermediair naar andere hulpverlenende instellingen indien financiële, sociale en/of psychische problemen van de cliënt daartoe aanleiding geven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als klantmanager inkomen op het gebied van statushouders;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Civision;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als allround inkomensconsulent op het gebied van statushouders binnen een gemeente (35 punten);
6. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau richting klantmanager inkomen/SJD (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het voeren brede intakegesprekken binnen het sociaal domein (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met behandelen van aanvragen levensonderhoud en aanvragen bijzondere bijstand (25 punten).

Competenties:

 • Plannen en Organiseren;

 • Klantgericht;

 • Resultaatgericht;

 • Goed kunnen samenwerken;

 • Schriftelijke vaardigheid;

 • Vakgericht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 4 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken (online) bij de gemeente zullen worden gepland op donderdagmiddag 7 december. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 december 2023  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Klantmanager Inkomen Statushouders die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.