thumbnail
thumbnail
50 milieucontroles glastuinbouw op stuksprijs

Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen limieten
Naar eigen inzicht Gelderland

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

30 aug 2024

Uren per week:

Naar eigen inzicht

Publicatiedatum:

15 sept 2023

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Zo’n 220 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor acht regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland.

Voor het team Toezicht milieu zijn wij op zoek naar:

Het uitvoeren van 50 milieucontroles glastuinbouw

We zijn (dus) op zoek naar bedrijven die de controles doen op basis van stuksprijs i.p.v. op uurbasis. 

 1. Minimaal 9 jaren ervaring als milieu-inspecteur met specialisatie glastuinbouw voor het uitvoeren van controles bij glastuinbouwbedrijven.

 2. De werkzaamheden worden afgerond voor 1 september 2024 (controles worden evenredig verdeeld over de maanden).

 3. De werkzaamheden starten in januari 2024.

 4. Wij ontvangen graag een offerte voor deze opdracht op stuksprijs.

 5. De controle op energiebesparingsmaatregelen valt niet onder de opdracht.

 6. Je werkt en registreert conform de Landelijke Handhaving Strategie (LHS).

 7. Wij ontvangen graag 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

 8. Voor de verwerking van de controles zal gebruik gemaakt worden van een eigen bedrijfslaptop en telefoon.

 9. Een legitimatiebewijs van de ODR wordt ter beschikking gesteld.

 10. Voor de controle check je de naam, adres, woonplaatsgegevens.

 11. De contactgegevens (incl. email) van het bedrijf of de inrichting houder worden opgevraagd.

 12. Voor de controle dient het digitale dossier op relevante milieu-items bestudeerd te worden.

 13. De milieurelevante gegevens worden verzameld (bijv. tanks, gasflessen, voorzieningen, keuringen).

 14. Uitvoeren van een gevelcheck van de inrichtingen links en/of rechts van de gecontroleerde inrichting.

 15. Toetsen van energieverbruik aan de milieurelevante regelgeving en vervolgacties zoals een energiecontrole uitzetten. Bij midden- en grootverbruikers wordt getoetst of er wordt voldaan aan de informatieplicht.

 16. Voor de controle van de ZSS stoffen maak je gebruik van een tool.

 17. Toetsen of de aangetroffen situatie overeenkomt met de gemelde of gegunde situatie.

 18. Foto’s die de overtreding ondersteunen worden aan het dossier toegevoegd.

 19. Aan het einde van de controle worden de resultaten van de controle met de inrichting houder besproken.

 20. De hercontroles vallen niet onder de opdracht.

 21. De uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de VTH-Kwaliteitscriteria.

 22. De gecontroleerde bedrijven ontvangen een afschrift van de digitale checklist/controlerapport met een bevindingen brief. Hiervoor worden de standaard sjablonen van de ODR gebruikt.

 23. Het kan voorkomen dat je een bedrijf controleert dat tijdens de controle in een hoge categorie blijkt te vallen. Dan is geen verhoging van het tarief toegestaan.

 24. Tijdens de controle heb je een oor- en oog-functie van collega toezichthouders zoals bodem, bouwen, ruimtelijke ordening, ILT, enz. (Jij zorgt voor overdracht).

 25. Het kan zijn dat we zo tevreden over je zijn en de opdracht nogmaals aan jou willen verstrekken. Dan doen we maximaal twee keer.

 26. In overleg loopt er tijdens de controle een trainee mee van de ODR. Hiervoor mag een toeslag van €50,- per controle worden opgenomen in de offerte.

 27. De registratie en uitwerking van de werkzaamheden worden gedaan in Openwave en Digitale Checklisten/controlerapport.

 28. Indien er op de locatie geen bedrijf meer is gevestigd dan telt dat als een controle. Het oude bedrijf sluit je correct af. Eventueel een brief voor eindonderzoek bodem.

 29. Indien er een ander bedrijf op de locatie is gevestigd dan in het systeem staat, dan controleer je het nieuwe bedrijf. Het oude bedrijf sluit je correct af. Eventueel een brief voor eindonderzoek bodem.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de 50 milieucontroles glastuinbouw op stuksprijs die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.