thumbnail
thumbnail

VTH-beleids medewerker

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
20-28 Utrecht

Begindatum:

1 apr 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

20-28

Publicatiedatum:

9 mrt 2023

Omschrijving van de opdracht
We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten. Met elkaar zorgen we voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wie zijn we en wat doen we?
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken. Welke taken dat allemaal zijn, kun je hier zien. We doen ons werk met 160 vaste collega’s en een groot aantal inhuurkrachten. Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk dan dit animatiefilmpje en ons jaar 2021 in vogelvlucht. Hoe de organisatie is ingericht zie je hier.

Hoe is het om bij de ODRU te werken?
Vier collega’s vertellen je graag met hoeveel plezier zij bij de ODRU werken.

Afdelingsinformatie
De afdeling Integraal Toezicht en Handhaving (ongeveer 40 medewerkers) zet met omgevingsbewuste toezichthouders in op aantoonbaar resultaat/ bijdrage aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Projectleiders/toezichthouders werken met vakinhoudelijke aansturing van de clustercoördinatoren aan branchegerichte projecten, gebiedstoezicht en ketentoezicht.

Wat ga je doen?
Het werk van beleidsadviseur VTH is uitdagend en gevarieerd. Zo ben je afwisselend beleidsadviseur, projectleider, aanjager en procesbegeleider. Zo adviseer en faciliteer je onze gemeenten op strategisch en tactisch niveau in de keuzes die vanuit risico’s en bestuur voorliggen. Je maakt hieruit voor de uitvoerende clusters op vergunningverlening en toezicht & handhaving de verbinding vanuit dit strategisch beleid naar de tactiek en de uitvoering. Om de cirkel rond te maken zorg je ervoor dat de resultaten uit onze uitvoering het beleid beïnvloeden. Vanuit jouw rol zoek je verbinding met belanghebbenden en betrokkenen binnen en buiten onze organisatie. Je maakt mensen enthousiast en maakt daarbij gebruik van jouw actuele kennis over de ontwikkeling in wet- en regelgeving. Je signaleert kansen en kan die vertalen naar nieuwe initiatieven.

Deze opdracht bestaat uit vier onderdelen zoals hieronder beschreven. Je werkt in goede afstemming met je collega-medewerkers onder eindverantwoording van het afdelingshoofd. Deze opdracht wordt uitgevoerd vanuit het cluster Programmering waar de beleidsondersteuning is geborgd.

Opdracht
1. In 2022 is het gemeentelijk VTH-beleid vervangen door de uitvoerings- en handhavingsstrategie (UHS) die alle gemeenten en de Provincie Utrecht hebben vastgesteld. In de provincie Utrecht is hiervoor een regionale samenwerking opgezet die provincie dekkend is. Jij neemt zitting in deze groep en draagt zorg voor de vertegenwoordiging van de ODRU en haar 15 aangesloten gemeenten.

2. De uitvoerings- en handhavingsstrategie wordt geïmplementeerd, hiervoor zijn tien werkgroepen opgericht met inhoudelijke vertegenwoordiging van de ODRU in elke groep. Jij draagt zorg voor het proces vanuit de kerngroep en bereid stukken voor ter besluitvorming van de stuurgroep en, waar nodig, het MT of bestuur.

3. Jaarlijks wordt er aan het interbestuurlijk toezicht verslag gedaan over wat is bereikt. Hiertoe worden KPI’s ontwikkeld. Jij begeleidt en faciliteert het definiëren en meten van deze KPI’s.

4. De uitvoerings- en handhavingsstrategie wordt doorontwikkeld. Zo verwachten we dat de Omgevingswet in 2024 van kracht wordt. De UHS wordt hierop aangepast. Verder ontbreken er beleidsterreinen (het richt zich nu vooral op de milieu VTH-taken), in de doorontwikkeling wordt gewerkt aan het toevoegen van deze taken. Jij draagt bij aan deze doorontwikkeling en stemt deze frequent af met de ODRU-organisatie.

Eisen

  • Geschreven motivatie door de kandidaat in correct Nederlands. Het cv en motivatiebrief dienen in één document te worden toegevoegd;

  • Minimaal vier jaar aantoonbare relevante werkervaring.

  • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding.

Gunningscriteria

  • Aantoonbare kennis van landelijke en regionale ontwikkelingen m.b.t. VTH-beleid. Blijkend uit het cv (ja 100 punten, nee 0 punten);

  • Ervaring in de rol van beleidsadviseur. Blijkend uit het cv (ja 100 punten, nee 0 punten);

  • Je kunt aantonen dat je bekend bent met gemeentelijke processen en begrijpt wat het betekent om vanuit een gemeenschappelijke regeling te werken. Blijkend uit het cv (ja 100 punten, nee 0 punten).

Competenties

  • Resultaatgericht;

  • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk; Je schrijft goede, makkelijk leesbare stukken.

  • Overtuigingskracht; Overtuigt mensen graag van jouw goede ideeën en stelt kritische vragen.

  • Projectmatig werken;

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de VTH-beleids medewerker die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.