Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail
Adviseur/ Projectleider Informatiebeleid

OD NHN

Dampten 2, 1624 NR Hoorn, Nederland

Sluit over 5 dagen
Geen maximum
8 tot 16 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

8 tot 16

Publicatiedatum:

20 mei 2023

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
De OD NHN heeft een informatiebeleid opgesteld. Het informatiebeleid is het geheel van visies, uitspraken en voorschriften over de omgang met informatie op het snijvlak van organisatie en ICT. Dit informatiebeleid omvat items langs de lijnen Data gedreven organisatie, Van data naar kennis door te delen, Van binnen naar buiten keren en De organisatie er klaar voor maken. In navolging van het informatiebeleid heeft de OD NHN ook een plan van aanpak opgesteld waarmee de inhoud van het informatiebeleid in drie fasen ook tot uitvoer kan worden gebracht. De uitvoer van informatiebeleid vindt primair plaats door de eigen medewerkers van de OD NHN, waarbij het traject wordt begeleid door een adviseur/ projectleider. Deze adviseur/ projectleider geeft sturing aan het traject voor de realisatie van het informatiebeleid door het voorbereiden en coördineren van werksessies met het projectteam, afstemmen met en rapporteren aan de opdrachtgever en het waarborgen van draagvlak binnen de organisatie. Daarnaast kan de adviseur/ projectleider ook (deels) in de uitvoering worden betrokken.

Vereisten/ knock-outcriteria
1.  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor -niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur/ projectleider op het gebied van opstellen informatiebeleid;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van informatiekunde of bedrijfskunde (20 punten);
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur/ projectleider op het gebied van implementatie informatiebeleid binnen de overheid (30punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de laatste twee jaar met het leiden van groepsprocessen met een door een organisatie gedragen eindresultaat waarbij belangen van de organisatie zijn afgewogen en afgezet tegen het beoogde eindresultaat (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de laatste twee jaar met het adviseren van een organisatie en daarbij rekening houden met resultaatgerichtheid (25 punten).

Competenties
-
Verantwoordelijkheid;
-
Samenwerken (ook op afstand);
-
Resultaatgericht;
-
Oordeelsvorming;
-
Regisseren;
-
Communicatie vaardig;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 6 juni bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.?

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur/ Projectleider Informatiebeleid die deze organisatie zoekt?