thumbnail

Allround Casemanager

Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

05-01-2022

Sluitingsdatum:

17-01-2022

Begindatum:

15-02-2022

Einddatum:

15-02-2023

Uren per week:

18 uur
Geen maximum
18 uur Utrecht

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. Nieuwegein is een stad die nú leeft én denkt aan de toekomst.

De Utrechtse regio doet het goed en dat leidt op dit moment  aan een hausse aan ruimtelijke projecten en initiatieven in Nieuwegein. De gemeente heeft de ambities om onder andere de komende jaren circa 5000 woningen te willen realiseren met hoge ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt.

De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving.

Bij de afdeling Ruimtelijk Domein werken ruim 70 professionals enthousiast aan het mooier, duurzamer en beter maken van onze stad. De uitdagingen zijn groot en divers. Er werken gemotiveerde collega’s van jong tot oud. De kandidaat/kandidaten komt/-en te werken bij het Ruimtelijk Domein van de Gemeente Nieuwegein, binnen een team van vijf vaste casemanagers en twee ingehuurde casemanagers. Op dit moment vinden de werkzaamheden plaats vanuit huis i.v.m. de coronapandemie. De gemeente kan faciliteren bij de benodigde apparatuur.

Opdracht
We zoeken versterking vanwege een groeiend aantal ruimtelijke projecten en bijbehorende principeaanvragen en aanvragen voor omgevingsvergunningen. Wij hebben ruimte voor een casemanager voor 18 uur voor een periode van tenminste 1 jaar.

Als casemanager handel je eenvoudige tot complexe principeaanvragen en vergunningsaanvragen voor bouwwerkzaamheden af, al dan niet gecombineerd met afwijkingen van het bestemmingsplan of activiteiten voor aanleggen, uitweg of monumenten.  Je bent daarbij verantwoordelijk voor de toets aan de relevante wetgeving en beleid, je bent het aanspreekpunt voor externen (aanvrager, omwonenden, adviseurs zoals de brandweer en de welstandscommissie) en internen (adviseurs, specialisten, toezichthouders, management en bestuur). Ook behandel je zienswijzen, bezwaren en beroep bij omgevingsvergunningen.

Wat zoeken we
Wij zoeken een casemanager met een afgeronde hbo-opleiding in het vakgebied Bouw, Milieu en/of Planologie en minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie bij een gemeente. Je hebt ruime aantoonbare kennis op het gebied van plantoetsing bij vergunningaanvragen en bestemmingsplannen en je hebt kennis van de laatste ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht, met name over het (gemeentelijke) beleid over bouw en ruimtelijke ordening. Afhankelijk van de binnen gekomen reacties willen wij één casemanager aannemen voor de lichtere vergunningen en één voor de complexe procedures.

We verwachten dat je een klantgerichte en slagvaardige instelling hebt, initiatief neemt en over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt. Je bent open, hebt een verbindende instelling en kan goed samenwerken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Bouw, Milieu of Planologie;
2. Aantoonbare werkervaring met de WABO;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Casemanager WABO binnen een gemeentelijke instelling (20 punten);
4. Aantoonbare kennis van Juridische Procedures, de WABO, het Bouwbesluit en de Omgevingswet (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met Squit (10 punten);
6. Maximaal uurtarief van € 110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
7. Aantoonbare kennis van Nieuwegein (20 punten);
8. Startdatum uiterlijk 15 februari 2022 (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent pro-actief;
 • Je bent klantgericht;
 • Je bent pragmatisch, resultaat- en oplossingsgericht;
 • Je bent snel en accuraat;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je bent in staat samen te werken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat of kandidaten die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 (complexe procedures). Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 20 januari 2022 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 19 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Akkoord met een SROI regeling in de overeenkomst m.b.t. Social Return.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien u beschikt over een G-rekening, zal 25% op deze rekening worden gestort.
  • Indien u niet beschikt over een G-rekening, moet een verklaring van betalingsgedrag van de Belastingdienst worden overlegt.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 13 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 14 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 17 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Allround Casemanager die deze organisatie zoekt?