thumbnail
Programmamanager Wet Open Overheid

(MP) Inhuurdesk

Jacob van Campenweg 55, 3067 LH Rotterdam, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit vandaag
Geen maximum
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

07-05-2022

Sluitingsdatum:

20-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

24
De gemeente Renkum zoekt; Projectmanager Wet Open Overheid (WOO) 

Inhuuropdracht Projectmanager WOO en WMEBV
De Wet Open Overheid (WOO) is bedoeld om overheden transparanter te maken. Het moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Naast de WOO treedt ook de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV)  in werking en moet de tweede fase van de Wet elektronische publicatie (WEP) afgerond worden.
De implementatie van de Wet open overheid (Woo) en de Wet Modernisering Electronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) vergt een projectmatig aanpak. Implementatie van de WEP is projectmatig belegd.
De Woo stelt het actief openbaar maken van informatie aan de burger centraal. Als informatie niet (goed) wordt bewaard en gearchiveerd, kan deze informatie niet openbaar worden gemaakt. De overheid kan minder goed worden gecontroleerd door burgers. Daartoe moeten gemeenten de informatiehuishouding en de digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk maken en houden. De bepaling uit de Archiefwet dat gemeenten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt herhaald in de Woo.
Per2022 zal de wet naar verwachting inwerkingtreden. Voor het actief openbaar maken van de informatiecategorieën wordt 5 jaar voorgeschreven, voor het op orde krijgen van de basis van de informatievoorziening (een tweede aspect benoemd in de wet) wordt 8 jaar gegeven.
Tegelijkertijd wordt de wet WMEBV ingevoerd welke een verdere stap in de klantgerichte digitalisering van de dienstverlening aan burgers is.
Waar de WOO rust op de pijlers van de actieve informatieplicht van overheidsorganisaties, geeft de WMEBV burgers verbeterde mogelijkheden met overheidsorganisaties te communiceren.

De implementatie van deze beide wetten gaat de gemeente Renkum projectmatig aanpakken. We zijn op zoek naar een projectleider die de voorbereiding van de invoering van de WOO en de WMEBV gaat trekken en een plan opstelt van impactanalyse tot aan implementatieplan (faseplan)


Je opdracht valt onder de verantwoordelijkheid van de CIO. In je opdracht werk je nauw samen met de afdeling Informatievoorziening (IV), waar informatiebeheer en archief, en ICT en informatiemanagement de speerpunten zijn. Daarnaast stem je veel af met de andere afdelingen binnen de gemeente, en specifiek de juridische afdeling. Je werkt vanuit het Informatiseringsprojecten, onderdeel van de afdeling Programma’s en Projecten.

Werkzaamheden:
Wat zijn de projectdoelen waar de projectleider mee aan de slag gaat:
 1. Opstellen en uitvoering projectplan Analyse en Impact (in samenhang).
  1. Analyse en Impact
  2. Vaststellen ambitieniveau en strategie
 2. WOO;
  a. Opstellen impactanalyse WOO (ten behoeve van alle informatie categorieën).
  b. Opstellen implementatieplan WOO (ten behoeve van alle informatie categorieën).
  c. Laten vaststellen implementatieplan WOO.
 3. WMEBV;
  a. Opstellen implementatieplan WMEBV.
  b. Laten vaststellen implementatieplan WMEBV.
De genoemde implementatieplannen kennen een nauwe samenhang (zowel qua domeinen als bemensing), ook met de wet WEP en zullen in samenhang vastgesteld moeten worden. De verwachting is dat het implementatie een fasering kent die gebaseerd is op inwerkingtreding van de diverse onderdelen.
De impactanalyses houdt rekening met de impact alle relevante aspecten. Het gaat hierbij om de impact op: Burger, Organisatie, Beleid en richtlijnen, Processen, Systemen, Kosten.
In het implementatieplan wordt natuurlijk rekening gehouden met de ambitie, strategie en impact op onder andere burger, organisatie, processen, systemen en kosten.
 
Competenties
 • Verantwoordelijkheid (actie ondernemen);
 • Oordeelsvormig (afwegen);
 • Regisseren (afstemmen en deelproject leiden);
 • Samenwerken;
 • Resultaatgericht (formuleert resultaten).
 
Kandidaatomschrijving
Je bent een verbinder (teamspeler!) met een proactieve en open instelling. Daarnaast heb je aantoonbare kennis van en ervaring met de ontwikkelingen omtrent actief openbaar maken en transparantie van overheidsdocumentatie. Verder ben je enthousiast en adviesvaardig.
Je brengt in ieder geval mee:
* Een aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau;
* Aantoonbare ervaring als projectleider in samenwerkingsprojecten projecten gericht op de ondersteuning van gemeenten bij het implementeren van wettelijke initiatieven op het gebied van dienstverlening of informatiekundige onderwerpen;
* Meerjarige ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) op het gebied van realisatie van oplossingen in complexe veranderingen gericht op informatievoorziening binnen de lokale overheid;
* Omgevingsbewustzijn en politieke sensitiviteit.


Vaardigheden:
*Een goede beheersing van de Nederlandse taal en goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
* Zelfstartend vermogen
* Analytisch.


Kennis:
* Je bent bekend met het IT-landschap inzake digitale informatiehuishouding bij overheden
* Je hebt kennis van het functioneren van het openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en onderliggende informatievoorziening
* Kennis van archiefwetgeving (o.a. Archiefwet) en wetgeving op (passieve/actieve) openbaarmaking (o.a. Wob)
* Kennis van koppelingen en aansluitingen op landelijke voorzieningen (zoals PLOOI/ DROP) is een pré.

 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programmamanager Wet Open Overheid die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.