thumbnail
Senior adviseur Planning en Control

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

17-06-2022

Sluitingsdatum:

29-06-2022

Begindatum:

29-06-2022

Einddatum:

29-06-2023

Uren per week:

32

beschrijving werkzaamheden

Je wordt binnen het programma (mede-)verantwoordelijk voor het in kaart brengen, beheren en controleren van de gezamenlijke voortgang van de projecten voor de implementerende organisaties. Dat doe je aan de hand van de bestaande stuurinstrumenten (planning, voortgangsrapportages en risico- en issuematrix). Je signaleert knelpunten en risico’s in de gezamenlijke voortgang en adresseert deze op het juiste niveau (operationeel, tactisch en strategisch) niveau. Daarnaast ben je ook praktisch ingesteld en haal je voldoening uit het bijhouden van planningen, actielijst en andere relevante overzichten.

Je bent daarbij het primaire aanspreekpunt en schakelpunt voor de implementerende organisaties, het programma Grenzen en Veiligheid en de afdeling Ketensturing. In deze rol ben jij het primair aanspreekpunt als het gaat om inzichtelijk maken van de onderbouwing van de voortgang uitgezet naar besteding van de beschikbare gezamenlijke financiële middelen in relatie tot de vastgestelde Europese planning en deadlines. Je evalueert de effectiviteit van de gebruikte instrumenten en komt zo nodig met voorstellen voor verbetering en bijstelling. Je evalueert de ontwikkelings- en veranderingsprocessen en monitort de geleverde informatie op gezamenlijke implementatie en uitvoering. Gezamenlijk met de domeincoördinator Implementerende ketenpartners bereid je overleggen voor die tot besluitvorming op tactisch en strategisch niveau kunnen leiden en neem je deel aan de bilaterale overleggen met de implementerende ketenpartners en Europese collega’s. 

Wat wij aan jou waarderen

Je hebt daarbij een actief luisterende rol en weet met kritische vragen de juiste informatie naar boven te halen. Je weet om te gaan met belangentegenstellingen en neemt knelpunten weg die uitvoerbaar en inpasbaar zijn. Je bent resultaatgericht, goed in analyseren, plannen en organiseren. Je werkt transparant, gestructureerd en proactief. Daarnaast adviseer je de leiding over relevante ontwikkelingen, handelingsperspectieven en risico’s en de juiste inzet op het juiste moment om de uitvoering van de verordeningen op tijd te realiseren. Daar waar nodig, spring je in om afspraken vast te leggen in verslagen.

Het programmateam (en afdeling Ketensturing) zijn in de volgende fase gekomen van het hybride werken. De overstap naar het thuiswerken was snel gemaakt en via moderne middelen houden we nog steeds een groot deel van de week contact met elkaar en zorgen we ervoor dat relaties behouden blijven met elkaar en de partners.  Als nieuwe collega heb je geen enkel probleem om je weg hierin te vinden. Het team ontwikkelt de gewenste werkwijze voor de manier waarop de programmadirecteur verantwoording aflegt over de voortgang aan de Programmaraad (directeurenoverleg) en het Topberaad (DG-overleg). Hierin houdt het team het belang van het programma voor ogen en brengt het partijen bij elkaar als belangen uiteenlopen. Het programma is verlengd t/m eind 2023 en zal actief werkzaamheden in de lijn beleggen. De werkzaamheden die horen bij de senior-adviseur planning en control zullen niet ophouden op het moment dat het programma stopt. Om die reden wordt er intensief samengewerkt met Ketensturing om de taken en de rol als senior-adviseur planning en control zelf – mogelijk gefaseerd – te integreren in de lijnprocessen bij Ketensturing.

Competenties:

Plannen en organiseren

Analyseren

Omgevingsbewustzijn

Organisatiesensitiviteit

Overtuigingskracht

Netwerken

Creativiteit

De Eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar Affiniteit met/ kennis van verandertrajecten waarin wetgeving, beleid en ICT bijeenkomen.

 • De aangeboden Kandidaat heeft kennis- en werkervaring met Planning & Control cycli.

 • De aangeboden kandidaat heeft kennis- en werkervaring met Excel en MS office.

 • De aangeboden kandidaat heeft kennis- en werkervaring van Prince II en MSP.

 • De aangeboden kandidaat heeft Relevante ervaring binnen een ministerie of uitvoeringsdienst, bij voorkeur in ketenverband.

 • De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.

 • De Kandidaat een WO werk- en denkniveau en een relevante master of HBO-opleiding afgerond.

 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring binnen het vakgebied programmamanagement (bij voorkeur interdepartementaal).

 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • Kandidaat is beschikbaar binnen

 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft op soortgelijke opdrachten

 • Kandidaat heeft inzicht in wetgevingstrajecten, specifiek binnen de Europese context.

 • Kandidaat heeft ervaring binnen een (senior) adviseursfunctie of controlfunctie bij de rijksoverheid

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het plannen en organiseren bij voorkeur binnen complexe verandertrajecten

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken in een politiek en bestuurlijk gevoelige omgeving.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior adviseur Planning en Control die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.