thumbnail
thumbnail

Inhuur Specialistisch strategisch adviseur stelselinrichting

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Zuid-Holland

Begindatum:

18 dec 2023

Einddatum:

8 dec 2024

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

17 nov 2023

Beschrijving Opdrachtgever
In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), is het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (hierna Toekomstscenario) opgesteld.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
In 2021 is het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming aan de Tweede Kamer aangeboden. Binnen het toekomstscenario is het Regionale Veiligheidsteam (RVT) gepresenteerd als een publiekrechtelijke organisatievorm waarbinnen expertise en taken op het gebied van veiligheidsvraagstukken in gezinnen en huishoudens en ontwikkelingsbedreiging zijn georganiseerd. De resultaten binnen deze actielijn gaan na politieke besluitvorming leiden tot een stelselwijziging. Van belang in deze beoogde stelselwijziging is het introduceren van goede prikkels, efficiënte bekostiging, goede prestatiebeschrijvingen en tarieven en aandacht voor macro kostenbeheersing

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
De werkzaamheden hebben betrekking op het adviseren c.q. een bijdrage leveren, dan wel trekker zijn in de rol van (deel)projectleider, aan onderstaande werkzaamheden.

Focuspunten zijn: de ontwikkeling van stelselordening van een RVT voor goede governance, bekostiging en toezicht, als voorwaardenscheppende maatregelen voor veiligheid in gezinnen en huishoudens. Overkoepelend en uiteindelijk doel van deze opdracht is om zorgvuldig en objectief onderbouwd toe te werken naar de uiteindelijke realisatie van de regionale veiligheidsteams, in samenspraak met betrokken partners, proeftuinen en gemeenten.

De specialistisch adviseur zal het adviestraject om te komen tot een voorstel voor de inrichting van een RVT begeleiden, participeren in werkgroepen, advies uitbrengen over de wijze waarop dit in samenhang met bestaande wet- en regelgeving gedaan kan worden en lacunes identificeren. Tevens zal de adviseur zijn/haar marktordeningskennis en ervaring inbrengen om de opdrachtgever de ondersteunen in de advisering aan de opdrachtgevers en bewindspersonen.

De Opdrachtgever vindt het dan ook uiterst belangrijk om scherp te krijgen welke vraagstukken er liggen en welke antwoorden/zienswijzen hierop van toepassing zijn, dit stapsgewijs te trechteren, en vervolgens te benutten in het verdere besluitvormingsproces. Hiervoor zoekt de Opdrachtgever een ervaren specialistisch adviseur met financieel, bestuurlijk, juridisch en organisatorische vaardigheden.

Interview

  • De kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.

  • De kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten

  • De kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.

  • De kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig.

  • De kandidaat verricht het werk vanuit betrokkenheid bij het bereiken van de gewenste resultaten binnen het Programma.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Inhuur Specialistisch strategisch adviseur stelselinrichting die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.