thumbnail
thumbnail
Inhuur MT secretaris

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Sluit over 2 dagen
Geen maximum
32-36 Zuid-Holland

Begindatum:

12 jun 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

17 mei 2023

Organnisatie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat doen we samen met de politie en andere opsporingsdiensten. Bij strafbare feiten kan het gaan om overtredingen en misdrijven, variërend van winkeldiefstal tot moord. Na opsporing beslist het OM of het de zaak zelf verder afhandelt of dat verdachten voor de rechter moeten verschijnen. Het OM ziet toe op een correcte uitvoering van vonnissen: het betalen van geldboetes, het uitzitten van gevangenisstraffen of het uitvoeren van taakstraffen. Onze ruim vijfduizend medewerkers houden zich in alle gevallen bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten en die diversiteit vinden we belangrijk. We streven dan ook naar een inclusieve organisatiecultuur waarin alle collega’s zich thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Óók in talent en groei.

Beschrijving directie/afdeling
Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit en in het afwikkelen van complexe ontnemingszaken. Bij het uitvoeren van deze taken is het Functioneel Parket verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging in strafzaken waarin een bijzondere opsporingsdienst (BOD) het opsporingsonderzoek doet.

Het Functioneel Parket telt ongeveer 450 medewerkers, waaronder circa 110 officieren. Onder de medewerkers bevinden zich veel specialisten, zoals fiscalisten, forensisch accountants en milieudeskundigen. Ook de specialisten op het gebied van afpakken zijn binnen het Functioneel Parket ondergebracht. Tot slot is het Functioneel Parket belast met de handhaving van de wetgeving voor de visserij en de veiligheid op de Noordzee.

De landelijke taken van het Functioneel Parket worden vanuit verschillende vestigingen wordt uitgevoerd. Het Functioneel Parket is gevestigd in Zwolle, Amsterdam, Den Bosch en Rotterdam. Daarnaast heeft het parket een vestiging in Leeuwarden die zich voornamelijk bezighoudt met het beheer van inbeslaggenomen goederen. De parketleiding is gevestigd in Amsterdam.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
De MT secretaris ondersteunt de verschillende Domein MT’s in samenwerking met de bestuurssecretaris. Dit is nieuw in te richten functie binnen het functioneel parket en dient nog te worden vormgegeven. Wij zoeken daarom iemand die dit in eerste instantie kan opzetten en in de laatste fase van de overeenkomst een vaste (interne) medewerker op kan inwerken. De MT secretaris werkt veel op locatie omdat de verschillende bijeenkomsten roulerend door het land worden georganiseerd. Hierbij is het belangrijk om de verschillende bestuur overleggen goed voor te bereiden, agenda’s uit te werken, verslaglegging te maken en uit te werken. De input vanuit de verschillende MT’s zijn divers en vragen van jou om zaken goed te kunnen onderscheiden en te ordenen. Wij vinden het belangrijk dat de Mt secretaris in staat is om op verschillende niveaus zowel schriftelijk als mondeling zichzelf goed uit te kunnen drukken. Het zou voor ons prettig zijn als er sprake is van enige mate van juridische affiniteit.

Wie ben jij?

Je bent een (management) secretaris of management ondersteuner met een aantal jaren ervaring binnen een complexe bestuurlijke organisatie. Je weet (bijna vanzelfsprekend) wat jou als spin in het web te doen staat. Je legt gemakkelijk contact, je kunt zaken goed onder woorden brengen en schriftelijk vastleggen. Organiseren en plannen is jouw 2e natuur, waarbij wij van jou vragen om je nieuwgierigheid aan te zetten. Je begrijpt verhoudingen in een complexe organisatie. Verder krijg je mensen gemakkelijk mee om de professionaliteit te kunnen borgen.

Beschrijving werkzaamheden

De parketleiding van het Functioneel Parket is op zoek naar een secretaris, die een spin in het web wil zijn om het landelijk opererend team te ondersteunen in de complexe uitvoering van het beleid. Het team opereert landelijk, maar feitelijk vanuit vier vestigingen in het land. Wij bieden een open, professionele leer- en werkomgeving in allerlei samenwerkingsrelaties.

Je wordt onderdeel van het team communicatie en advies van het FP. Vanuit jouw rol als secretaris werk je nauw samen met de bestuurssecretaris en verschillende stakeholders van de 4 MT’s. Het zijn enthousiaste en gedreven professionals die een bijdrage leveren aan de ambitie te groeien naar een aantrekkelijke, lerende en veilige organisatie en deze zichtbaar en herkenbaar te positioneren in onze samenleving.

Als secretaris ondersteun je de verschillende MT’s in samenwerking met de bestuurssecretaris. Je werkt veel op locatie omdat de verschillende bijeenkomsten roulerend door het land worden georganiseerd. Hierbij is het belangrijk om de verschillende bestuursoverleggen goed voor te bereiden, agenda’s uit te werken, verslaglegging te maken en uit te werken. De input vanuit de verschillende MT’s zijn divers en vragen van jou om zaken goed te kunnen onderscheiden en te ordenen. Wij vinden het belangrijk dat jij in staat bent om op verschillende niveaus zowel schriftelijk als mondeling jezelf goed uit te kunnen drukken. Het zou voor ons prettig zijn als je enige mate van juridische affiniteit hebt.

Hoe ondersteun je jouw team?

  • Je ondersteunt het MT bij vraagstukken die bijdragen aan de ambitie van het FP als aantrekkelijke, veilige en slagvaardige organisatie;

  • Je notuleert en werkt verslagen uit;

  • Je beheert verschillende agenda’s;

  • Je verzamelt en beheert documentatie;

  • Je zet acties uit en borgt deze in het proces;

  • Je ondersteunt en plant verschillende formele overleggen.

  • Wij geven je mee dat dit een nieuwe functie betreft, waarin wij in deze opdracht specifiek vragen hier invulling aan te geven en zaken op te zetten. In de loop van de opdracht zal het inwerken en overdragen van en aan een nieuwe collega aan de orde zal zijn.

Beoordelingscriteria
Zie omschrijving van de opdracht.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Inhuur MT secretaris die deze organisatie zoekt?