thumbnail
thumbnail
BD Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 7 dagen
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

20-09-2022

Sluitingsdatum:

04-10-2022

Begindatum:

01-11-2022

Einddatum:

01-05-2023

Uren per week:

36

Omschrijving van de opdracht

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Je werkt in het team Forensische Zorg. Het team is op zoek naar een ervaren seniorbeleidsmedewerker die zorgt voor de verwerkelijking van de beleidsdoelen van de forensische zorg en van het coalitieakkoord. Dat doe je door het ontwikkelen, (laten) implementeren en evalueren van beleid. Je stelt daartoe beleidsnotities, -adviezen en plannen op. Hierbij heb je oog voor de verwevenheid van de forensische zorg met aanpalende, complexe beleidsterreinen zoals de GGZ en het sociaal domein. Je kan goed omgaan met abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders. Je haalt kennis en signalen op en weet resultaat te bereiken door gerichte actie te nemen en goede argumenten met gezag aan te dragen. Je volgt ontwikkelingen in de politiek, in de sector, in aanpalende beleidsterreinen en in de samenleving, en adviseert over de betekenis van die ontwikkelingen voor de forensische zorg. Hierbij heb je oog voor de korte én voor de langere termijn. Ook houd je rekening met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken, politieke haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Je bent betrokken bij het politiek secretariaat, onder meer door het opstellen van kamerbrieven en het beantwoorden van kamervragen. Je onderhoudt contacten met partijen in het forensisch veld, zoals de DJI, zorgaanbieders, belangenorganisaties, 3RO en het ministerie van VWS; en je bereidt hoogambtelijke en politieke overleggen met deze partijen voor. Waar nodig bereidt je complexe projecten voor, en stuurt deze aan. Je bent flexibel inzetbaar voor uiteenlopende beleidsvraagstukken op het terrein van de forensische zorg.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit;

 • Klantgerichtheid;

 • Organisatiesensitiviteit;

 • Omgevingsbewustzijn;

 • Samenwerken;

 • Plannen en organiseren;

 • Creativiteit. 

De Eisen

 • VOG Bij eventuele gunning levert de Kandidaat voorafgaand aan de startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

 • De kandidaat is beschikbaar voor 36 uur per week.

 • De Kandidaat heeft een afgeronde wetenschappelijke opleiding of daarmee vergelijkbaar werk- en denkniveau.

 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

 • De kandidaat is uiterlijk 10 november 2022 beschikbaar

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • Inschrijver vult hieronder de naam van de Kandidaat in en het telefoonnummer voor het maken van een eventuele afspraak voor een Interview.

 • Inschrijver vult hieronder de NAAM en Functie in van de persoon die de eventuele overeenkomst ondertekent. Dit is de rechtsgeldig tekenbevoegde wat blijkt/volgt uit het uittreksel van de KvK of een door deze rechtsgeldig tekenbevoegde gevolmachtigd persoon. Indien een volmacht van toepassing is dient deze in de map bij deze vraag te worden gevoegd.

 • Beschikbaarheid (indien niet al als eis opgenomen)

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken in een politiek en bestuurlijk gevoelige omgeving.

 • De aangeboden kandidaat beschikt over kennis en ervaring met het managen van een veranderproces.

 • De aangeboden Kandidaat heeft aantoonbaar succesvol werkervaring in tenminste twee beleidsvraagstukken dan wel twee domeinen: beleid, uitvoering, inspectie.

 • Kandidaat heeft aantoonbaar affiniteit met een of meer van de volgende thema’s: keten- of netwerksamenwerking, opdrachtgeverschap uitvoeringsorganisaties, zorgeconomie, implementatie-projecten, informatievoorziening.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de BD Senior beleidsmedewerker die deze organisatie zoekt?