thumbnail
thumbnail

10100059978 - DP&O - Inhuur Projectleider ATS

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Sluit over 5 dagen
Geen maximum
24-32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 sept 2024

Einddatum:

1 sept 2025

Uren per week:

24-32

Publicatiedatum:

5 jul 2024

Beschrijving Opdrachtgever
Bij het MJenV zetten meer dan 100.000 mensen zich elke dag in voor een veilige en rechtvaardige samenleving, waarin mensen in vrijheid kunnen samenleven ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Voor meer informatie over MJenV wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid.

Beschrijving directie/afdeling
Binnen het ministerie valt ook het bestuursdepartement (hierna: BD). Eén van de directies binnen het BD is de Directie Personeel en Organisatie (DP&O). DP&O draagt bij aan een optimaal toegeruste MJenV-organisatie door het tot stand brengen van een professionele, effectieve en efficiënte P&O-functie W&S is een onderdeel van Recruitment, wat valt binnen de directie DP&O.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij MJenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Doordat het huidige Applicant Tracking System (ATS) niet voldoet, moet deze opnieuw worden aangekocht en daarmee aanbesteedt. Dit zal om een Europese aanbesteding gaan, aangezien het de EU-aanbestedingsgrens overstijgt. Na de Europese aanbesteding, zal het geselecteerde pakket moeten worden geïmplementeerd. Voor de begeleiding van deze twee op elkaar aansluitende trajecten, zoeken we een projectleider die deze twee trajecten begeleidt.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Als Projectleider binnen DP&O heb je de verantwoordelijkheid voor het project Aanbesteding en Implementatie ATS. Je begint met de directie te leren kennen en de relevante stakeholders. De mensen die je moet hebben, ook van de afdelingen die nodig zijn bij de aanbesteding en implementatie (Inkoop, ICT, Beheer, etc.). Maar ook de processen/applicaties waarop het in te richten proces aan moet sluiten, zoals het onboardingsproces en het p-beheerproces met bijbehorende applicatie.

Ter voorbereiding van de Aanbesteding zorg je ervoor dat alle informatie wordt verzameld die nodig is om een Programma van Eisen (PvE) op te stellen. Je stelt kritische vragen om de eisen aan te scherpen en te verduidelijken. Samen met inkoop doorloop je het aanbestedingsproces en zorg je dat alle partijen op de juiste momenten zijn aangehaakt.

Na de aanbesteding, komen de contacten van pas, die je al hebt gelegd met alle nodige afdelingen. Jij ben verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van het nieuwe systeem en eventuele nieuwe processen. Dit is inclusief de communicatie hieromtrent en het meenemen van de gebruikers.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de 10100059978 - DP&O - Inhuur Projectleider ATS die deze organisatie zoekt?