thumbnail
Teamleider Jeugd

Midden-Delfland

Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden, Nederland

Sociaal Domein
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
20 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

06-05-2022

Sluitingsdatum:

16-05-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

20

Organisatie
Midden-Delfland is een gemeente met een uniek landschap, een rijke historie en een vitale economie. De organisatie telt ongeveer 170 medewerkers. Die werken bij de afdelingen Bedrijfsvoering, Beheer Openbare Ruimte, Samenleving en Dienstverlening en Landschap, Wonen & Economie. We hebben een informele organisatiecultuur en korte lijnen. Deze functie valt onder de afdeling Samenleving en Dienstverlening/team Maatschappelijk team.

Team
Het Maatschappelijk Team is het gemeentelijke team van zorgprofessionals waarbij de burger terecht kan met alle soorten vragen over de zorg voor kinderen én volwassenen. Er is kennis en ervaring aanwezig op het gebied van de opvoeding van kinderen, opgroeien, omgaan met een beperking, de inzet van de juiste gespecialiseerde zorg, GGZ, maatschappelijk werk etc.

Het Maatschappelijk team bestaat uit de clusters Wmo, Leerplicht, Jeugdhulp en bemoeizorg. Het team valt onder aansturing van 1 teammanager.
Vanwege een tijdelijk projectopdracht in het kader van de opvang Oekraïners zal de teammanager voor een periode van ten minste een half jaar en mogelijk een jaar, deels worden vrijgemaakt. Hieruit volgt dat voor het onderdeel Jeugdhulp een interimmanager/projectleider wordt gezocht voor een periode van in eerste instantie een half jaar.

De werkzaamheden vallen uiteen in reguliere management werkzaamheden voor het cluster Jeugd en Leerplicht en het aansturen en coördineren van een aantal inhoudelijke doorontwikkelingen.

Opdracht
Hoofdtaak 1: Management van het team

 1. Dagelijkse aansturing;
 2. Personeelsmanagement (voor circa 10 medewerkers);
 3. Waar nodig inhoudelijke aansturing, afstemmen over veiligheidszaken;
 4. Beoordelen van (grote) zorgtoewijzingen en/of PGB’s (samen met gedragswetenschapper en kwaliteitsmedewerker);
 5. Aanschuiven bij casuïstiekbespreking;
 6. Optimaliseren werkprocessen samen met kwaliteitsmedewerker;
 7. Verder bouwen aan een integrale werkwijze binnen het hele maatschappelijke team;
 8. Klachtenafhandeling.

Hoofdtaak 2: Projectmatige opdrachten

Vanuit de Regio zijn er diverse ontwikkelingen gaande zijn verschillende ontwikkelingen gaande m.b.t het versterken van de lokale teams. Zoals de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden, Beter Samenspel. Daarnaast zijn er diverse kostenbeheersingsmaatregelen opgesteld vanuit de regio. Onderdelen daarvan zijn doorgevoerd binnen de gemeente Midden Delfland, we willen er graag een kwaliteitsslag op maken. De opdracht bestaat uit

 1. het doorlichten van de wijze waarop wij zaken m.b.t. de veiligheidsketen hebben georganiseerd en verbeterpunten doorvoeren;
 2. in samenwerking met de beleidsmedewerkers, overzicht en samenhang creëren over en tussen de verschillende interventies zoals Beter Samenspel, Stop, ICM en dit uitwerken in een praktische werkwijze voor het team;
 3. Aansturen van de implementatie van (de relevante delen van) de regionale ontwikkelingen op het gebied van kostenbeheersingsmaatregelen voor zowel het team (Richtinggevend Kader, leidraad Dialoog) als beleid/financiën (werkwijze maken om informatie vanuit het Servicebureau gestructureerd te ontvangen en verwerken).

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Leidinggevende;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen het Sociaal Domein;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als leidinggevende bij een overheidsinstantie (30 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als leidinggevende binnen het sociaal domein bij gemeente (35 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen het jeugddomein (20 punten);
6. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Leidinggeven;
 • Projectmatig werken;
 • Communicatief vaardig;
 • Resultaatgericht;
 • Efficiënt;
 • Initiatiefrijk;
 • Klantgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 19 mei 2022 tussen 09:00 en 10:00 uur en 13:00 en 14:00 uur en op vrijdag 20 mei tussen 14:00 en 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 18 mei 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 11 mei 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk donderdag 12 mei 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 16 mei 2022, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teamleider Jeugd die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.