thumbnail
thumbnail
Medewerker Uitkeringsadministratie

Kon. Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam, Nederland

Financieel-administratief
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

22-11-2022

Sluitingsdatum:

30-11-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

01-04-2023

Uren per week:

36

 

Organisatie 
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
Binnen de afdeling WIJZ werken wij met diverse teams samen op het gebied van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg. Wij verzorgen de complete dienstverlening, in samenwerking met onze partners, binnen het sociaal domein in Leidschendam-Voorburg. Dit doen wij ook op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, waarbij wij voor Wassenaar ook de leerplichtwet uitvoeren.

Plezier en hard werken gaan hand in hand binnen WIJZ en hierbij is de klant altijd ons uitgangspunt. Wat heeft iemand of een gezin nodig van ons? Waar kunnen wij ondersteuning bieden en toegevoegde waarde leveren? Samenwerking en team overstijgend verantwoordelijkheid nemen is hierin essentieel.

In de snelheid van alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein inspireren we elkaar tot nieuwe ideeën. Van medewerkers vragen wij een open houding, (eigen) verantwoordelijkheid en flexibiliteit. We nodigen elkaar uit om vanuit betrokkenheid, respect en waardering samen te werken. Deze manier van werken draagt bij aan de groei van onze teams en die van jou.

Opdracht
Als medewerker Uitkeringsadministratie heb je een uitvoerende en ondersteunende rol. Je voert de functie zelfstandig uit, binnen een professionele organisatie met korte lijnen. Je verwerkt administratief beslissingen van consulenten op bijstandsaanvragen en alle daarmee verband houdende werkzaamheden. Ook heb je contact met klanten over de berekening van een uitkering of verstrekking.

Je taken zijn:

  • Het meewerken aan de uitvoering binnen de Uitkeringsadministratie van met name de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz uitkeringen, de energietoeslag en de leefgeldregeling Oekraïners;
  • Het verwerken van besluiten tot uitbetaling, wijzigingen, opschorting en beëindiging van een uitkering;
  • Het verwerken van Maandelijkse Inkomsten Formulieren van klanten en het verrekenen van inkomsten met uitkeringen;
  • Het maken van herberekeningen en het opstellen van vorderingen;
  • Het verwerken van verzoeken voor beslaglegging op uitkeringen;
  • Het vervullen van een rol als vraagbaak voor klanten over hun uitkering.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

 

Gunningscriteria (weging)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 op financieel / administratief gebied (20 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke organisatie (30 punten)
4.  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als medewerker Uitkeringsadministratie met de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz, Tozo, energietoeslag en leefgeldregeling Oekraïners (35 punten, 5 punten per onderdeel);
5.  Aantoonbare werkervaring met geautomatiseerde administratieve werkzaamheden in de suite voor Werk en Inkomen (15 punten).

Competenties

-          Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;

-          Analytisch vermogen en een zakelijke, flexibele, proactieve en klantgerichte houding;

-          Stressbestendig.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaats uitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-out criteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knock-out criteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaats uitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 

Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaats uitvraag.  Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaats uitvraag.  Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.  Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 2 december 2022 van 9.00 tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 1 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 november 2022. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 29 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 30 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker Uitkeringsadministratie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.