thumbnail
thumbnail

Medewerker Berichtenverkeer

Kon. Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
maximaal 28 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

1 nov 2024

Uren per week:

maximaal 28

Publicatiedatum:

8 jun 2024

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Opdracht WIJZ
Binnen de afdeling WIJZ werken wij met diverse teams samen op het gebied van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg.

Wij verzorgen de complete dienstverlening, in samenwerking met onze partners, binnen het sociaal domein in Leidschendam-Voorburg. Dit doen wij ook op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, waarbij wij voor Wassenaar ook de leerplichtwet uitvoeren.

Plezier en hard werken gaan hand in hand binnen WIJZ en hierbij is de klant altijd ons uitgangspunt. Wat heeft iemand of een gezin nodig van ons? Waar kunnen wij ondersteuning bieden en toegevoegde waarde leveren? Samenwerking en team overstijgend verantwoordelijkheid nemen is hierin essentieel.

In de snelheid van alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein inspireren we elkaar tot nieuwe ideeën. Van medewerkers vragen wij een open houding, (eigen) verantwoordelijkheid en flexibiliteit. We nodigen elkaar uit om vanuit betrokkenheid, respect en waardering samen te werken. Deze manier van werken draagt bij aan de groei van onze teams en die van jou.

Opdracht
Als medewerker berichtenverkeer bestaat je takenpakker uit:

 • Het inrichten en organiseren van het berichtenverkeer 3.0: i-wmo en i-jw proces;

 • Zorgdragen voor aanpassingen en verbeteringen in het proces;

 • Aanspreekpunt voor de administratief medewerkers, kwaliteitsmedewerkers, en zorgaanbieders bij knelpunten in het berichtenverkeer;

 • Afstemming zoeken met applicatiebeheerder/functioneel beheerder. Is in staat op gelijkwaardig niveau mee te praten;

 • Genereren en inzichtelijk maken van gegevens en trends uit het berichtenverkeer;

 • Adviseren van de contractmanager over berichtenverkeer voor regionale overleggen en contractgesprekken;

 • Vertalen van contract- en werkafspraken naar een goede en actuele producten en dienstencatalogus voor de eigen applicatie, het CAK en de SVB;

 • Actueel houden van de administratieprotocollen op gebied van Wmo en Jeugd;

 • Opstellen van werkbeschrijvingen en werkinstructies voor de administratief medewerkers Wmo en Jeugd;

 • Signaleren en beperken van vervuiling van het systeem;

 • Adviseren over het inrichten van processen Jeugd en controleprocessen voor functioneel beheer en de kwaliteitsmedewerkers;

 • Ondersteunen bij het inrichten van controles rondom de uitvoer het berichtenverkeer;

 • Implementeren van IPgb en IWlz (optioneel);

 • Beleidsvraagstukken PGB 2.0;

 • Taken functie kwaliteitsmedewerker data:

  • Ad-hoc data vragen vanuit de organisatie;

  • Aanlevering H6 data;

  • Halfjaarlijkse aanlevering PGB statistieken voor kwaliteitscontroles;

  • Ondersteuning van contractmanagement bij contractgesprekken (aanleveren data en signalen);

  • Opschoning Suite voor hulpmiddelen/trapliften;

  • De aanvraag voor de compensatieregeling voor de kosten voor Jeugd voor de jaren 2015 t/m 2019 nalopen en afronden en voor de jaren 2020 en 2021 indienen.

Vereisten / knock-outcriteria
1.
Een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Aantoonbare werkervaring met administratieve processen en geautomatiseerde gegevensverwerking op het gebied van Wmo en Jeugdwet (duidelijk weergegeven in het cv);
3. Aantoonbare kennis van de applicatie Suite4zorg;
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het berichtenverkeer 3.0 iWmo en iJeugd (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het monitoren en het optimaliseren van werkprocessen specifiek voor Jeugd en Wmo binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de applicatie Suite4zorg (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het implementeren van nieuwe producten in het berichtenverkeer Wmo en Jeugd (duidelijk weergegeven middels een toelichting) in de afgelopen 3 jaar (20 punten).

Competenties

 • Flexibiliteit
  Je verandert je eigen gedrag indien zich problemen of kansen voordoen teneinde een gesteld doel te bereiken.

 • Zelfstandigheid
  Je handelt volgens eigen overtuiging, onafhankelijk van anderen. Daarnaast verricht je zonder hulp van anderen taken, probeert op eigen kracht probleemsituaties de baas te

 • Klantgerichtheid
  Je weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen.
  Daarnaast speelt je in op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.

 • Kwaliteitsgerichtheid
  Je bent je er bewust van dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Je legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau en streeft naar continue kwaliteitsverbetering.

 • Plannen en organiseren
  Je stemt activiteiten van jezelf (en anderen) op elkaar af en bepaalt hun volgorde zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. 

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 14 juni 2024 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 13 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker Berichtenverkeer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.