Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Functioneel Beheerder implementatie Centric Leefomgeving

Kon. Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

24 mei 2023

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om ervoor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 80 medewerkers.

Onder de afdeling bedrijfsvoering valt het team Informatiemanagement, ICT Service en Onderzoek (IISO). Binnen dit team vallen de disciplines informatiemanagement, informatiebeveiliging, ICT service (beheer), business intelligence en onderzoek. Dit team wordt aangestuurd door de Chief Information Officer (CIO).

Opdracht
Vanaf 01-01-2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een belangrijke component van de invoering van de wet is het werken met het Omgevingswet-proof zaaksysteem Centric Leefomgeving (CLO). In aanloop naar de inwerkingtredingsdatum wil de gemeente Leidschendam-Voorburg alvast werken als onder de Omgevingswet. Hiervoor wordt het Omgevingsloket Online (OLO) aangesloten op Centric Leefomgeving, dat per 1 juni 2023 in gebruik genomen wordt.

Als functioneel beheerder implementatie Centric Leefomgeving ben je verantwoordelijk voor het inrichten, implementeren en testen van Centric Leefomgeving. Te weten:

 • Realiseren, accepteren en implementeren van Centric Leefomgeving voor vergunningverlening, handhaving en toezicht

 • Het maken en inrichten van werkprocessen in de nieuwe applicatie Centric Leefomgeving

 • Begeleiden van het testen van de werkprocessen door key-users en het implementeren van wijzigingen

 • Betrokken bij ketentests als vertegenwoordiger van essentiële ketenschakel

 • Functioneel testen van koppelingen

 • Inrichten van brieven in Centric Leefomgeving

 • Migreren van relevantie informatie naar Centric Leefomgeving

Hiernaast moeten functioneel beheerders en eindgebruikers opgeleid worden voor het werken met CLO. Om dit te bewerkstelligen worden ze meegenomen in het inrichtingstraject en de voor hen relevante functionaliteiten.

Alle taken en verantwoordelijkheden dienen opgepakt te worden met een hoge mate van zelfredzaamheid, waarbij een proactieve en regelmatige terugkoppeling over de behaalde resultaten fundamenteel zijn om de functie naar wens te vervullen. Deze terugkoppeling zal regelmatig en proactief plaatsvinden aan de hand van heldere en beknopte voortgangsrapportages.

Inventariseren, inrichten en overdragen van resterende processen en brieven

De processen zijn opgehaald en beschreven, waarvan een groot deel ook al is ingericht. Jij inventariseert de laatste resterende processen en voltooit de inrichting in aanloop naar de ingebruikname op 1 juni 2023. Ook zorg je ervoor dat het systeem kan ondersteunen wat de werkprocessen omschrijven. De inrichting van brieven in Centric Leefomgeving is een belangrijke voorwaarde voor deze ondersteuning. De brieven worden ingericht met oog op de sleutelinformatie in relatie tot de werkprocessen. Wanneer alle losse onderdelen zijn ingericht zorg jij ervoor dat ze ook integraal uit de verf komen. Jij snapt dat de inrichting ook proces- en afdeling overstijgend moet werken en weet dit in nauwe samenwerking met andere disciplines te bewerkstelligen.

Verbinding met key-users en proceseigenaren
Het succes van de inrichting en overdracht zit hem in de gedragenheid onder de key-users en proceseigenaren. Jij zorgt ervoor dat de eindgebruikers worden betrokken middels regelmatige communicatie en afstemming. Hierdoor weet je CLO in te richten en af te stemmen op de gemeente-specifieke wensen en de werkwijze van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Meenemen en opleiden van gebruikers en functioneel beheer
Functioneel beheer en de eindgebruikers moeten in aanloop naar de ingebruikname van CLO opgeleid worden om te kunnen werken met het nieuwe systeem. De inrichting zal daarom verricht worden in afstemming met functioneel beheer, zodat er naar een zelfstandig beheer kan worden toegewerkt, in aanloop naar de uiteindelijke overdracht richting de lijn. Eindgebruikers worden opgeleid middels een knoppencursus, gevolgd door een functie-specifieke sessie. Hiervoor werk je samen met het Programma Omgevingswet, de Informatiemanager en de Projectleider ICT.

Functioneel testen van de OLO en DSO Keten
Om de aansluitingen en applicaties aantoonbaar en gebruiksvriendelijk werkend te krijgen, vormen ketentests een essentieel onderdeel in aanloop naar ingebruikname. Jij bent mede verantwoordelijk voor het functioneel testen van de koppelingen. Hiervoor werk je nauw samen met de beheerder van de DSO & OLO keten. Hierbij is een intensieve afstemming met proceseigenaren, eindgebruikers en ketenpartners van groot belang.

Migratie van relevante informatie
Key2Vergunningen (Key2V) wordt vervangen door Centric Leefomgeving (CLO). Key2Vergunningen wordt vervolgens uit gefaseerd. Jij zorgt ervoor dat de belangrijkste gegevens in Key2V naar CLO gemigreerd worden. Dit houdt praktisch in alleen zaakgerichte dossiers. Zo blijft de koppeling met het archief van het zaaksysteem intact en hoeven documenten niet gemigreerd te worden. In het geval dat de migratie niet lukt, of dat na de migratie blijkt dat het nieuwe systeem niet voldoende ondersteuning geeft aan de medewerkers om hun werk adequaat te kunnen doen, bereid je een fall-back scenario voor.

Opzetten en uitvoeren van Gebruikersacceptatietest

Om te controleren of het ingerichte systeem werkt voor de eindgebruiker voer je een gebruikersacceptatietest (GAT) uit. Middels deze test komt naar voren dat er rekening gehouden is met de wensen van diegenen die het systeem dagelijks of regelmatig gebruiken. Je bent in staat om zelfstandig deze test op te zetten en uit te voeren. Bevindingen en verbetermogelijkheden die uit de gebruikersacceptatietest voortkomen verwerk je in concrete afspraken die betrekking hebben op het nazorgtraject.

Profiel

 • Je hebt hbo/wo denkniveau, een opleiding op het gebied van IT is een pré

 • Je hebt relevante werkervaring binnen het ruimtelijk domein en ICT

 • Je hebt ervaring met het beheer en de implementatie van IT-systemen

 • Je hebt aantoonbare kennis van de Omgevingswet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, Key2Vergunningen en Centric Leefomgeving

 • Je bent zelfredzaam en weet behaalde resultaten helder en met regelmaat over te brengen aan belangrijke betrokkenen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Minimaal 1,5 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met het inrichten van Centric Leefomgeving bij één of meerdere gemeenten;
3. Beschikbaar om op donderdag op locatie bij de gemeente te werken.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder bij één of meerdere gemeenten in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
5. Aantoonbare kennis van Key2Vergunningen en de Omgevingswet blijkend uit relevante werkervaring (20 punten);
6. Aantoonbare eerdere betrokkenheid bij het uitvoeren van ketentests blijkend uit relevante werkervaring (10 punten);
7. Aantoonbare eerdere betrokkenheid bij het opleiden van Functioneel Beheerders en eindgebruikers blijkend uit relevante werkervaring (10 punten);
8. Aantoonbare ervaring met het opzetten en uitvoeren van een gebruikersacceptatietest blijkend uit relevante werkervaring (20 punten);
9. Aantoonbare ervaring met migratie van relevante informatie naar een vervangend systeem (15 punten).

Competenties

 • Proactief

 • Communicatief vaardig

 • Resultaatgericht

 • Hoge mate van zelfredzaamheid

 • Kunnen overbrengen van resultaten

 • Medior/Senior niveau

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – do.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 8 juni 2023, tussen 13:00 en 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 6 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Functioneel Beheerder implementatie Centric Leefomgeving die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.