thumbnail
Beleidsontwikkelaar (O)GGZ en veiligheid

Leidschendam-Voorburg

Kon. Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
12 tot 18 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

11-05-2022

Sluitingsdatum:

18-05-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

12 tot 18

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team Maatschappelijke ontwikkeling bestaat uit ong. 35 medewerkers. Wij zijn het (beleids-) ontwikkelteam voor maatschappelijke vraagstukken gericht op de participatie en zelfredzaamheid van inwoners. Centraal staat de advisering over effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Daar waar het nodig is. Voor wie het nodig is. En zolang het nodig is.

Opdracht
Wij zoeken tijdelijk een beleidsontwikkelaar voor de (O)GGZ en veiligheid. Je ontwikkelt en implementeert (regionaal) beleid over verschillende onderwerpen binnen de (O)GGZ zoals bemoeizorg, maatschappelijke opvang, personen met onbegrepen gedrag en de Wet verplichte GGZ. Je adviseert de wethouder op deze onderwerpen en keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden. Daarbij werk je nauw samen met de collega’s van Openbare Orde en Veiligheid. Naast het adviseren van de wethouder, ben je ook accounthouder van verschillende partijen binnen het zorgdomein. Voorbeelden hiervan zijn Meldpunt Bezorgd, GGZ Rivierduinen, LIMOR en andere partners binnen de bemoeizorg. Ten slotte ben je aanspreekpunt binnen de regio Zorg en Veiligheid Haaglanden en voor de Lokale Kamer.

Binnen deze onderwerpen ga je aan de slag met een paar specifieke taken. De laatste tijd zien we de meldingen rondom zorgwekkend gedrag stijgen en hebben steeds meer inwoners te maken met problemen op meerdere leefdomeinen. Er ligt daarom een ontwikkelvraagstuk op dit onderwerp. In januari heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg een overleg opgezet met de bemoeizorgpartners. Hier zijn een aantal ontwikkelvraagstukken uitgekomen. Samen met de voorzitter van het overleg werk je aan deze vraagstukken. Een onderdeel hiervan is het opzetten van een convenant. Binnen de regio is Leidschendam-Voorburg onderdeel van de werkgroep voor de ZonMW subsidieaanvraag Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. Ten slotte moet het convenant van de Lokale Kamer herijkt worden. Daarbij is samenwerken een belangrijk onderdeel van je werk. Je werkt veel met collega’s van Veiligheid, de Lokale Kamer en andere domeinen binnen zorg, maar bent extern het aanspreekpunt voor andere gemeenten binnen de regio.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar op het gebied van beleidsontwikkeling binnen het vakgebied (O)GGZ;
2. Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van beleidsontwikkeling binnen het vakgebied (O)GGZ (duidelijk weergegeven in het cv) (45 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met werken binnen een gemeentelijke organisatie (35 punten);
6. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (20 punten).

Competenties
Ondernemingszin
Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Regisseren
Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 20 mei 2022 van 09:00 uur tot 11:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 19 mei 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsontwikkelaar (O)GGZ en veiligheid die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.