thumbnail
thumbnail
Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein (Jeugd)

Krimpen aan den IJssel

Raadhuisplein 2, 2922 AD Krimpen aan den IJssel, Nederland

Sociaal Domein
Deze inhuuropdracht is verlopen
€85
32-36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

16-11-2022

Sluitingsdatum:

25-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32-36

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo'n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd.

Opdracht

Wat ga je doen?

 • Als Kwaliteitsmedewerker maak je onderdeel uit van het team Kwaliteit.
 • Je adviseert, stimuleert en motiveert de consulenten van de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team bij de uitvoering van de Jeugdwet (en de Wmo);
 • Je bent (juridische) vraagbaak op het terrein van de Jeugdwet (en de Wmo);
 • Je voert dossiercontroles voor de Jeugdwet (en de Wmo);
 • Je doet voorstellen ter verbeteringen van het werk en de processen en inrichting van de applicatie;
 • Je levert een bijdrage aan de kwaliteitsbewaking van individuele besluiten.

Wie ben je?

 • HBO Sociaal Juridische Dienstverlening of vergelijkbaar
 • Minimaal 2 jaar ervaring als kwaliteitsmedewerker sociaal domein met aandachtsgebied jeugd.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Je leert snel en bent door je ervaring op korte termijn in staat om de functie zelfstandig in te vullen.
 • Communicatief zeer sterk en beschikt over coachende vaardigheden
 • Ervaring met procesverbetering

Dit bieden wij jou!

 • Een afwisselende opdracht waarin je sociaal maatschappelijk bezig bent met andere de kwaliteitsbewaking uit te voeren van de taakvelden: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Leerplicht;
 • Een gezellig team met collega’s die nauw met elkaar samenwerken;
 • Dit betreft een interim opdracht waar wij een professional voor zoeken;
 • Een opdracht waarbij je zelf bepaalt wanneer en waar je werkt. Bij ons telt het resultaat;
 • Een flexibele werkplek in een van de meest duurzame raadhuizen van Nederland;
 • Fijne werkplekken waar je zowel staand als zittend kunt werken en vergaderen;

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwaliteitsmedewerker sociaal domein met als aandachtsgebied jeugd.
3. Een maximum uurtarief van € 85,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als kwaliteitsmedewerker sociaal domein (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het verbeteren en het implementeren van werk/administratieprocessen in het sociaal domein (20 punten); 
6. Aantoonbare werkervaring met het ontwerpen/schrijven van (kwaliteits)controleplannen (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het (mede) uitvoeren van de Interne Controle (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Suites(Centric) applicaties, zowel Suite4SociaalDomein als Suite4SocialeRegie(10 punten) 
9. Kandidaat is voor minimaal 32 uur beschikbaar. (10 punten) 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je kunt goed luisteren en dat vertalen naar de regelgeving;
 • Je kunt goed samenwerken;
 • Je hebt een proactieve instelling, resultaatgericht  en een teamspeler;
 • Je bent een ‘doener’ en zorgt dat zaken worden afgerond;
 • Je snapt wat het betekent om te werken binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 29 november 2022 van 09:00 uur tot 12:00 uur en zullen plaatsvinden op het Raadhuis in Krimpen aan den IJssel. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 28 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 22 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 23 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 25 november 2022 om 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein (Jeugd) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.