thumbnail

Financieel Adviseur

Krimpen aan den IJssel

Raadhuisplein 2, 2922 AD Krimpen aan den IJssel, Nederland

Financieel-administratief ACTIEF

Publicatiedatum:

13-01-2022

Sluitingsdatum:

18-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16-24
€110
16-24 Zuid-Holland

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo'n 160 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. Het team Financieel beleid en advies bestaat uit 7 collega’s die veel waarde hechten aan onderlinge afstemming en samenwerking. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn het ondersteunen van de teams, de planning en controlcyclus en het financieel beleid.

Opdracht

  • Je bent financieel adviseur en sparringpartner voor diverse zelf organiserende teams - onder andere Samenleven, sociaal domein (Participatiewet en Wet inburgering), griffie en vastgoed. Vakinhoudelijke kennis van relevante wet- en regelgeving is hierbij noodzakelijk.
  • Je vertegenwoordigt de gemeente in diverse gemeenschappelijke regelingen (IJsselgemeenten / Sociale zaken).
  • Je adviseert op proactieve wijze over financiën in brede zin, ook richting directie en bestuur en geeft daarin een meerwaarde aan cijfers.
  • Samen met andere collega’s werk je aan de documenten van de P&C cyclus (kadernota, begroting, jaarstukken, tussentijdse begrotingswijzigingen).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device is van toepassing;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare kennis van gemeentefinanciën;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur;
5. Maximaal uurtarief € 110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-/werkverkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur bij een gemeente (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke omgeving bij een kleinere gemeente (max 40.000 inwoners) (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de participatiewet (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met zelforganiserende teams (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met Excel in de afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent representatief en klantvriendelijk;
  • Je staat stevig in je schoenen en bent oplossingsgericht;
  • Je hebt inlevingsvermogen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 20 januari 2022 tussen 14.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 19 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 14 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 17 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 18 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Financieel Adviseur die deze organisatie zoekt?