thumbnail

Senior Systeembeheerder

KNAW

Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam, Nederland

ICT ACTIEF

Publicatiedatum:

14-01-2022

Sluitingsdatum:

28-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24-32
Geen maximum
24-32 Noord-Holland

Organisatie
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Zie voor meer informatie www.knaw.nl.

De afdeling Informatiemanagement & ICT (I&I) is verantwoordelijk voor de ICT diensten van haar instituten, en voor het maken van informatiebeleid.

Opdracht
Eén van de strategische doelstellingen van Informatiemanagement & ICT is om het security volwassenheidsniveau verder te verhogen. Om dit te bereiken heeft I&I beveiligingsmaatregelen geformuleerd die de beveiliging verder verhogen. Denk hierbij aan de implementatie of verbeteren van Bitlocker, Windows Defender, LAPS, Multi factor authenticatie en endpoint protectie.

De opdracht bestaat uit het meedenken over de prioritering en implementatie van de maatregelen, en ook uit het implementeren van de maatregelen. Daarnaast zal een deel van de maatregelen door het vaste beheerteam uitgevoerd moeten worden, en zullen de beheeractiviteiten die ze normaliter zouden doen uitgevoerd moeten worden door de opdrachtnemer. Het betreft een opdracht waarbij je echt impact kan maken, en zodoende vragen we ook om hoge mate van zelfstandigheid en inhoudelijke senioriteit.

De omgeving waarin je komt te werken is een complexe en omvangrijke. We ondersteunen zo’n 2000 gebruikers, en beheren honderden servers. De KNAW bestaat uit het bureau en verschillende instituten met soms ook een eigen ICT beheerpartij. Bij het doorvoeren van wijzigingen of projecten in het dus belangrijk om rekening te houden met de impact en eventueel de adoptie van verandering.

Natuurlijk moeten die wijzigingen ook geborgd worden zodat iedereen weet hoe de systemen werken nadat je ze hebt aangepast. Dat doe je door middel van  proces-, systeem en gebruikersdocumentatie.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het beheren van Windows servers en Microsoft Active Directory ( 2016+ ) in de kantoorautomatisering;
 2. Aantoonbare werkervaring met Microsoft Azure cloudomgevingen;
 3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau.

Gunningscriteria (weging)

 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau op het gebied van ICT (30 punten)
 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met Windows / AD kantoorautomatisering (30 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met Ivanti Workspace / Endpoint protectie (15 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring met ITIL-processen en in het bijzonder change management en het beschrijven en vastleggen van processen (15 punten);
 5. Aantoonbare werkervaring met (informatie)beveiliging en specifiek met multi-factor authenticatie
  (10 punten).

Competenties

 • Zelfstandig;
 • Samenwerken;
 • Proactief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Energiek;
 • Zelflerend vermogen;
 • Communicatief;
 • Organisatie sensitief;
 • Accuratesse;

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten.
https://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO_VSNU_NED_201707_201912.pdf. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland  op dinsdag 8 en woensdag 9 februari 2022 vanaf 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 7 februari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De KNAW kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 24 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 25 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 28 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Systeembeheerder die deze organisatie zoekt?