thumbnail
thumbnail
Technisch Applicatiebeheerder

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

ICT
Sluit over 2 dagen
100
40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

19-09-2022

Sluitingsdatum:

29-09-2022

Begindatum:

17-10-2022

Einddatum:

17-10-2023
Als Technisch Applicatiebeheerder zorg je voor een constante beschikbaarheid van (een deel) van het KVK Applicatielandschap en infrastructurele aspecten die daarmee samenhangen. Je zorgt er daarmee voor dat de KVK front- en backoffice medewerkers, zonder problemen hun werk kunnen doen. Daarnaast draag je bij aan een optimale beschikbaarheid van de producten en diensten die via de KVK website worden aangeboden.
Tevens adviseer je de business proactief en communiceert met diverse stakeholders over het maximaal inzetten van de functionaliteiten en beheersaspecten van de systemen.
Bij incidenten zoek je naar de beste en snelste oplossing en zorg je voor de juiste communicatie naar de klant. Functionele wijzigingen worden volgens de Scrum methodiek uitgevoerd in Scrum Teams. In voorkomende gevallen adviseer je de Scrum Teams m.b.t. jouw applicaties, en verzorg je de afstemming voor deployment binnen de ontwikkelstraat en begeleid je de projecten tijdens acceptatie en productie deployments.

Je analyseert incidenten en bepaalt of je deze zelf oplost, of bij de leverancier neerlegt. Je implementeert changes en draagt zorg voor gestructureerde uitvoering van dagelijkse beheersactiviteiten. Naast beheer van voor jouw bekende materie kun je nieuwe applicaties door bestuderen in korte tijd doorgronden, om zo snel in te kunnen spelen op eventuele incidenten. Je borgt optimale kwaliteit, lost problemen op gedreven en oplossingsgerichte wijze op en werkt aan het voorkomen van toekomstige problemen. Je zoekt actief naar mogelijkheden om processen beter in te richten en meer uniformiteit te brengen in werkwijzen. Je ondersteunt Functioneel Applicatie Beheerders op technisch vlak bij het beheer van applicaties.We werken voornamelijk met applicaties in Java omgeving en .NET omgevingen, alsmede met middleware producten die ondersteunend zijn aan de totale KVK applicatielandschap architectuur waaronder Opentext Exstream Communications Server, Otds, Cups, Tomcat, Linux Redhat, Jetty, Wildfly, WebSphere MQ, Java OpenJDK, NGINX, SMB ElasticSearch, MS SQL, Gitlab, Windows server, Powershell. Met kennis van meerdere ervaringscomponenten ben je dus van harte welkom. Het van tijd tot tijd draaien van een stand-by dienst is onderdeel van de functie.

Je voelt je thuis in een directe, snelle en technisch complexe omgeving. We verwachten een positieve, pragmatische en oplossingsgerichte instelling en een wil om samen met het team succesvol te kunnen zijn onder hoge druk. Je hebt ervaring in omgevingen waarin hoge eisen worden gesteld aan beschikbaarheid, continuïteit, beveiliging en performance.

Kandidaatomschrijving

Creativiteit
Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Kwaliteitsgericht
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.


De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 19-09-2022

Sluiting inschrijving tender: 29-09-2022

Cv beoordeling: 29-09-2022

Gesprekken: tussen 03-10-2022 en 07-10-2022

Gunningsbesluit: 07-10-2022

Voorlopige gunning: 07-10-2022

Startdatum: 17-10-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Technisch Applicatiebeheerder die deze organisatie zoekt?