thumbnail
thumbnail

Senior Marketing Strateeg

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
150
32 Zuid-Holland

Begindatum:

19 jun 2023

Einddatum:

14 jun 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

20 mei 2023

Organisatie
KVK wil met haar registers voor overheid en ondernemend Nederland dé onmisbare informatiebron zijn voor veilig & verantwoord zakendoen. Met de betrouwbare informatie uit de registers biedt KVK afnemers de juiste kennis om met vertrouwen zakelijke beslissingen te nemen. Om deze ambitie waar te maken heeft KVK een lange termijn marketingstrategie opgesteld voor het verstrekken van data uit haar registers. In deze strategie zijn klantwensen, merkpositionering, de in ontwikkeling zijnde Datavisie en bestaande alsmede toekomstige wettelijk kaders samengebracht. De strategie wordt richtinggevend voor de ontwikkeling en uitvoering van de KVK registerdienstverlening in 2025 e.v..

De marketingstrategie heeft tot doel:

 • De maatschappelijke waarde (nut) van KVK-registers vergroten;

 • Ingeschrevenen regie op eigen gegevens bieden;

 • Een nieuwe balans tussen privacy en transparantie aanbrengen;

 • Het realtime uitleveren van data verder digitaliseren;

 • Ontwikkeling gesegmenteerde klantbediening;

 • Nieuwe toepassingen stimuleren middels samenwerking met deelnemers in het ecosysteem.

KVK wil nu deze marketingstrategie naar executie brengen; dat wil zeggen vertalen naar concrete plannen en roadmaps per doelgroep, een geïntegreerd marktintroductieplan, een marketing activatie- & communicatieplan, het opstarten van (IT-) initiatives voor realisatie en de organisatie voorbereiden op nieuwe taken voor optimale klantbediening.

Opdracht
Implementatie van de nieuwe marketingstrategie voor het toekomstig raadplegen van KVK registers. Dit gebeurt samen met betrokken teams en experts binnen KVK, de strategie moet omgezet worden naar plan en opstart realisatie, waarna de teams komende jaren zelfstandig de strategie kunnen realiseren. Verder houdt dit in:

 • De strategie uitschrijven in een definitief ontwerp van het toekomstig portfolio van data leveringen, kanalen, diensten en klantreizen. Mede op basis van klantvalidatie;

 • De strategie omzetten naar een integraal marktintroductieplan, -proces en -roadmap; met voor klanten een logische en werkbare transitie naar nieuwe vormen van datalevering of uitfasering van bestaande producten;

 • De (IT-) teams inhoudelijk begeleiden bij het opzetten van initiatives voor executie en de organisatie voorbereiden op nieuwe taken voor optimale, gesegmenteerde klantbediening;

 • Marketing briefen en inhoudelijk begeleiden voor het uitschrijven en met klanten valideren van waardeproposities en vertalen naar klantcommunicatie per productcategorie;

 • Marketing & Communicatie briefen en inhoudelijk begeleiden voor uitwerking van een integraal meerjarenplan voor marketingactivatie en (merk/PR) communicatie;

 • Briefing en inhoudelijk begeleiding voor ontwikkeling website naar integraal digitaal platform voor de fulfilment van de volledige klantreis van afnemers;

 • Samen met groepsdirecteur en team de strategie vertalen naar de toekomstige inrichting van de organisatie en de te ontwikkelen kennis & skills voor een optimale executie van de strategie.

In deze opdracht werk je nauw samen met de betrokken teams en experts binnen KVK. De opdrachtnemer fungeert als inhoudelijk expert, adviseur én bewaker van de strategische koers: zodat de strategie op de juiste wijze wordt omgezet en de gestelde doelen gerealiseerd worden.

Profiel
Je hebt aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van een (digitale) marketingstrategie en bent bekend met digital productmanagement. Je bent een inhoudelijke autoriteit op je vakgebied en in staat om innovatieve ontwikkelingen te duiden en door te vertalen. Je bent politiek sensitief en bent in staat om effectief te acteren op senior managementniveau. Je bent in staat om verbinding te maken met interne en externe stakeholders en van daaruit te komen tot de juiste scherpe keuzes en richting te bepalen. Je bent inhoudelijk leidend en verantwoordelijk voor het resultaat, en acteert hierin als adviseur van de Raad van Bestuur. Je bent daardoor in staat een marketingstrategie op te stellen die ook praktisch uitvoerbaar is, als fundament waar de opvolger/ster en teams op door kunnen bouwen.

Kandidaatomschrijving

Analytisch Vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Omgevingsbewustzijn
Is extern georiënteerd en alert op (maatschappelijke, politieke en economische) ontwikkelingen die invloed hebben op de organisatie en/of de markt.

Organisatiesensiviteit
Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.

Klantgerichtheid
Signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.
De competenties worden tijdens het interview getoetst. Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Eisen

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding

 • Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op het gebied van Marketing, Industrial design en/of Digital productmanagement

 • Kandidaat heeft actuele kennis van (digitale) marketingstrategie

 • Kandidaat heeft actuele kennis van Digitaal Productmanagement

 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke rol als Marketing strateeg

 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en opstellen van marketing strategie

 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van digitale producten

 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) aantoonbare ervaring met werken bij vergelijkbare overheidsorganisaties

 • Aanbieder mag maximaal 1 cv indienen

 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare kennis van en ervaring met Agile werken

Gunningscriteria

 • Kandidaat heeft actuele kennis van relevante deelgebieden zoals data, kanaalstrategie, UX en CX, architectuur

 • Kandidaat heeft ... jaar ervaring met het organiseren en faciliteren van co-creatieve werksessies

 • Kandidaat heeft ... jaar ervaring met het vertalen van insights naar actionable deliverables

 • Kandidaat heeft ... jaar ervaring met het managen van (senior) stakeholders en hun belangen

 • Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met UX, CX, digital design en digital branding

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde wo opleiding

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior Marketing Strateeg die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.