thumbnail
Senior Klantreis Expert

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Communicatie
Sluit vandaag
€165
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

02-08-2022

Sluitingsdatum:

11-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

24
KVK is op zoek naar een interim Klantreis Expert/Projectleider Customer Experience. Je gaat werken binnen het Project Klantreizen als Klantreis Projectleider. KVK gaat, in opdracht van enkele ministeries w.o. Min BZK en Min Algemene Zaken, 4 Levensgebeurtenissen verwoorden en verbeelden. Dit doen we aan de hand van de Customer eXperience Management methode en de eisen die de opdrachtgevers aan KVK stellen. Deze begeleid een team van adviseurs en medewerkers, zorgt voor afronding van elke fase en bent verantwoordelijk voor de fasedeliverables en het eindresultaat. Je stemt af met de Projectmanager Klantreizen die verantwoordelijk is voor alle opgestelde en op te stellen klantreizen / levensgebeurtenissen. Het verschil tussen een klantreis en een levensgebeurtenis is dat de laatste altijd iets te maken heeft met de mens als ondernemer. Je bent een ervaren projectleider die weet hoe te starten en hoe op te leveren. Het is een pré als je beschikt over een CCXP certificering, zodat je weet waarover je spreekt als het gaat over Customer Experience. Je beschikt daarnaast over de competentie om je kennis over Customer eXperience / Journey management te delen met medewerkers. Dit doe je door bijvoorbeeld een training in te richten of medewerkers 1 op 1 te coachen. Het resultaat is dat medewerkers zelfstandig klantreistrajecten op kunnen pakken en dat we tractie en resultaat voor onze klanten bereiken.

Wat ga je doen?
• Klantreismethodiek met collega's implementeren;
• Begeleiden van workshops/sessies met teams om pijnpunten en oplossingen te definiëren binnen een specifieke klantreis (generieke pijnpunten met generieke oplossing voor ondernemers);
• Het begeleiden en coachen van KVK Medewerkers bij het opstellen van KVK Klantreizen;
• Voortgang bewaken van sessies en capaciteit voor implementatie van de klantreis acties;
• Zorgen dat de Klantreizen As is en To Be gedefinieerd worden en de verbeterpunten geprioriteerd zijn;
• Meetbaar maken van resultaten op gebied van bereik en waardering als het gaat over klantreissucces;
• De klant van de KvK zichtbaar maken binnen de organisatie. Hierbij de collega’s van de KvK inspireren en activeren om meer met de klant aan de slag te gaan;
• Gebruik maken van de Voice of The Customer technieken om daadwerkelijk de stem van de klant naar binnen te halen en factbased (op basis van klantdata) besluitvorming te krijgen.

Wat vragen wij?
• Ervaren klantreis expert/service designer, met kennis en ervaring en kennis van Klantreismethodieken (Customer eXperience);
• Resultaatgerichte persoon die resultaten zichtbaar maakt;
• Sparingspartner voor de desbetreffende directeuren, projectleiders, product owners, ontwikkelteams en KvK collega’s om de klantgerichte verandering vorm te geven middels klantreizen;
• Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
• Sensitiviteit in de samenwerking en het verkennen en herkennen van kansen;
• Goede communicatie- en samenwerkingsvaardigheden;
• Doorzettingsvermogen en een positieve attitude om door te zetten, ook als het niet makkelijk gaat;
• Ervaring met beleidsmatige en strategische vraagstukken binnen grote organisaties;
• Inspirerend en activerend als het gaat over de klant centraal.

Kandidaatomschrijving

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Overzicht
Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Sturend vermogen

Is in staat om richting en sturing te geven aan een of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren.

Visie
Vormt zich een beeld van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleid op lange termijn voor de organisatie

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 01-08-2022

Sluiting inschrijving tender: 11-08-2022

Cv beoordeling: 11-08-2022

Gesprekken: tussen 15-08-2022 en 19-08-2022

Gunningsbesluit: 19-08-2022

Voorlopige gunning: 19-08-2022

Startdatum: 01-09-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Klantreis Expert die deze organisatie zoekt?