thumbnail
Senior Java Consultant/Specialist

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

ICT
Sluit vandaag
110
40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

23-06-2022

Sluitingsdatum:

05-07-2022

Begindatum:

11-07-2022

Einddatum:

11-07-2023
Als KVK willen wij steeds meer digitaliseren en onze producten en diensten toegankelijker maken voor ondernemers. Als Java-expert / Software architect sta je voor een grote uitdaging om deze transitie verder vorm te geven. Komend jaar staat een aantal grote projecten op de agenda die bijdragen aan de herkenbaarheid en het bereik van KVK. Deze grote projecten maken gebruik van gegevens vanuit het Handelsregister.
Het Handelsregister bevat gegevens en documenten over ondernemingen en rechtspersonen. Daarvoor worden verschillende applicaties gebruikt. De belangrijkste is HRD, dat in 2010 in gebruik is genomen. HRD ondersteunt met name het juridisch juist vastleggen van gegevens (‘registreren’). Vanuit deze applicatie worden echter ook de Handelsregistergegevens geleverd (‘informeren’) waarmee o.a. informatieproducten zoals Uittreksels worden samengesteld. De applicatie HRD, inclusief database, is vooral ontworpen om te registreren en is minder geschikt om te informeren, en dat geeft in toenemende mate uitdagingen. Het aantal verzoeken om gegevensleveringen neemt sterk toe, de performance van de leveringen neemt daardoor af en de verschillende oplossingen die in het verleden zijn gerealiseerd voor het ‘informeren’ zijn aan vernieuwing of vervanging toe. De gewenste architectuur is om conform het CQRS-patroon de registratie- en informatiefunctie van elkaar te gaan scheiden, en aparte replica’s in te gaan richten van waaruit de gegevens kunnen worden geleverd.

Als Java Consultant/Specialist ontwerp je een mechanisme dat de gegevens uit de huidige handelsregistersapplicatie HRD realtime repliceert naar een NoSQL database. De doelstelling is om vanuit deze NoSQL-replica van het bronsysteem HRD de gegevens te gaan leveren; op deze wijze wordt het registreren gescheiden van het informeren.Het replicatiemechanisme moet aan zware functionele en niet-functionele eisen voldoen m.b.t. gegevenskwaliteit, robuustheid, herstelbaarheid, herstartbaarheid etc. De gegevens in de NoSQL-database moeten (met een minimale tijdsvertraging) continu aantoonbaar synchroon zijn aan de bron-applicatie.De belangrijkste uitdaging om dit replicatiemechanisme te realiseren ligt bij de software-architectuur van de huidige handelsregisterapplicatie HRD. Deze is gerealiseerd met Java/Hibernate/DB2 en dat heeft tot gevolg dat de gegevens in de database alleen goed geïnterpreteerd kunnen worden via de Java-applicatie.

Je bent een zeer ervaren Java Consultant/Specialist, met kennis van en ervaring met integratie-/synchronisatie-/streaming-technologie. Je bent erkend expert in je vakgebied, waardoor mensen je graag volgen. Ook ben je in staat om je kennis en ervaring op een prettige manier over te brengen. Uiteraard beschik je over analytisch denkvermogen, kun je goed samenwerken en communiceer je makkelijk met verschillende disciplines. Je bent ook in staat om de theoretische kennis zelf in praktijk te brengen en als meewerkend voorman in een team te functioneren.

Kandidaatomschrijving

Creativiteit
Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.

Initiatief
Reageert proactief door zaken in gang te zetten.

Klantgerichtheid
Signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 23-06-2022

Sluiting inschrijving tender: 05-07-2022

Cv beoordeling: 05-07-2022

Gesprekken: tussen 06-07-2022 en 08-07-2022

Gunningsbesluit: 08-07-2022

Voorlopige gunning: 08-07-2022

Startdatum: 11-07-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Java Consultant/Specialist die deze organisatie zoekt?